Bibliotekarie

Andrea jobbar på biblioteken i Malmö, en organisation med 12 folkbibliotek och ca 180 medarbetare med verksamhetsplanering, processtöd och utvecklingsarbete

Hur tänkte du när du valde utbildning?

Jag började med att läsa humanistiska enskilda kurser på universitetet (tre terminer etnologi). Intentionen var inte då att jag skulle bli bibliotekarie utan snarare att testa på att plugga på akademisk nivå och göra något jag tyckte var intressant. Men under studiernas gång läste jag någonstans att ämnet etnologi passade bra om man skulle studera vidare till bibliotekarie så det var då jag började fundera åt det hållet. Jag har sen lågstadieåldern varit en van och aktiv biblioteksanvändare och alltid trivts väldigt bra i den miljön och är intresserad av litteratur så det var inte så svårt val att välja det som min yrkesutbildning.

Var studierna svåra?

Nej, de påminde mycket om de studier jag gjort tidigare inom humaniora.

Berätta kort om ditt jobb, vad gör du just nu?

Jag har titeln Verksamhetsutvecklare och arbetar för Biblioteken i Malmö (en organisation med 12 folkbibliotek och ca 180 medarbetare). Jag arbetar på en strategisk och administrativ enhet inom organisationen där min roll är att ha särskilt fokus på verksamhetsplanering, processtöd och utvecklingsarbete. Det är en utmanade och väldigt rolig roll som passar mig bra eftersom jag tycker om att lära mig nya saker och att arbeta strategiskt.

Just nu arbetar jag bland annat med att skapa en servicemodell som ska beskriva Biblioteken i Malmös gemensamma baserbjudande. Detta ska sedan verka som ett stöd i hur vi ska prioritera våra resurser och till hjälp när vi planerar och etablerar nya verksamheter. Arbetar även med hur vi ska implementera tjänstedesign som metod i vårt utvecklingsarbete i organisationen.

Blev det som du hade tänkt från början?

Både ja och nej. När jag tog min examen var det rätt svårt på arbetsmarknaden för bibliotekarier (inte som idag), samtidigt fick jag höra talas om den rollen jag är anställd som redan då och bestämde mig tidigt för att biblioteksutveckling var det jag ville arbeta med i framtiden som bibliotekarie. Sedan tog det mig 10 år innan jag blev anställd med den titeln, men jag har alltid sökt mig till utvecklingsfrågor på de jobb jag har haft på vägen hit.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Bibliotek har en unik roll i samhället, vars verksamhet påverkas av hur samhället förändras. Detta gör att mitt jobb hela tiden agerar på vad som sker i omvärlden och det tycker jag är det roligaste med mitt arbete, att jag aldrig blir klar. Som exempelvis när det kom stora flyktingströmmar 2015 blev biblioteket tvunget att ställa om för att hjälpa denna stora nya mängd människor med vad de behövde för att komma in i det svenska samhället. Bland annat bra tillgång till wifi, hur gör vi när människor inte har svenska personnummer, språkkurser, språkcafé etc.

Att dessutom arbeta med värden som engagerar mig personligen som demokrati och ge alla människor möjlighet till kunskap och utveckling är en stor anledning till att jag inte tycker det är motigt att gå till jobbet.

Finns det något med ditt yrke som du tycker är viktigt att vara medveten om innan man bestämmer sig för det?

Det kan vara bra att fundera på redan innan på vilket typ av bibliotek du ser dig jobba på när du är färdig med utbildningen. Det finns flera olika typer, som skolbibliotek, universitetsbibliotek, sjukhusbibliotek, folkbibliotek m.fl. Fundera också på om det är någon särskild roll du skulle vilja ha på biblioteket. Vill du arbeta med barn eller är det mer intressant att arbeta med att tillgängliggöra vetenskapliga artiklar eller vill du jobba som chef? Det finns likheter mellan de olika biblioteken men också skillnader. Om man t ex. arbetar på skolbibliotek ska man tycka det är kul med källkritik och pedagogik medan på ett folkbibliotek ska du vara beredd på att träffa många olika typer av människor i alla åldrar med olika behov och snabbt ställa om. Kanske påverkar det vilken utbildning i Sverige du söker dig till och vilken inriktning du kommer ha på din utbildning.

Man ska vara medveten om när man söker sig till bibliotekarieyrket att det inte handlar så mycket om böcker, utan mer om att skapa relationer med användare och samarbetspartners samt att tillgängliggöra medier och information i olika format och kanaler. Som bibliotekarie jobbar du framförallt med människor, jag tror det är viktigt att alltid ha med sig.

Vilket råd skulle du ge till andra som vill jobba med samma som du?

Du ska vara en problemlösare och omvärldsnyfiken. Du ska tycka det är kul att arbeta med och hjälpa människor. Inte vara rädd för att fråga Varför gör vi detta? För att hitta nya bättre lösningar.