Biostatistiker

Biostatistiker använder sina kunskaper inom matematik och statistik för att lösa medicinska frågeställningar. De förser sjukvård och forskning med underlag kring riskfaktorer för ohälsa, sjukdomars utbredning och förlopp och kostnadseffektiviteten för behandlingar. Sandra Eloranta är biostatistiker och jobbar på Karolinska Institutet.

Vad gör du på jobbet?

– Jag tillämpar statistiken på det epidemiologiska området och förser forskningsprojekt med planering, datainsamling, analys och redovisning. Jag undervisar också doktorander och läkar- och biomedicinstudenter i statistik och datahantering inom forskning. På halvtid forskar jag kring nya mått för att kvantifiera cancerpatientöverlevnad som är mer relevanta för patienter och läkare – inte bara överlevnad på fem års sikt, utan till exempel sannolikheten att bli helt botad, eller att överleva i fem år till, givet att man redan har överlevt ett visst antal år.

Vilka drivkrafter har du i arbetet?

– Jag är nyfiken av mig, och i det här jobbet får man hela tiden lära sig nya saker. Det är väldigt allmänbildande och utvecklar mitt kritiska tänkande!