Business Controller

Carl Olén är universitetsutbildad ekonom och jobbar som Business Controller på Scanias motorutveckling. För en controller är det viktigt att vara nyfiken och vilja sätta sig in och förstå verksamheten för att på ett bra sätt kunna förklara hur det går just nu och vara med och påverka framtida lönsamhet.

Hur tänkte du när du valde utbildning?

Under gymnasietiden utvecklade jag ett intresse för ekonomi och aktier. För mig stod det till sist mellan att läsa till tandläkare, ingenjör eller ekonom. Jag funderade mycket om vilka möjligheter som kunde finnas men framförallt vilket som för mig verkade roligast på sikt.

Var studierna svåra?

Att klara sig igenom ekonomistudier på universitetsnivå är generellt sett mindre betungande än t.ex. juridik och medicin (lärarledd tid och omfattning i studiematerial). Däremot är det väldigt svårt att få högsta betyg i allt så det beror naturligtvis på var man lägger ribban.

Berätta kort om ditt jobb, vad gör du?

Jag är verksamhetscontroller på Scanias Motorutveckling i Södertälje där vi är 550 anställda. Vi utvecklar framtidens förbränningsmotorer och investerar tungt i lab- och provutrustning för att kunna testa nya konstruktionslösningar. Mitt främsta uppdrag som controller är att ta fram, analysera och presentera relevant beslutsunderlag för cheferna (total 55 st) i organisationen. Mycket av jobbet innebär att göra kostnadsprognoser, följa upp och förklara verksamheten och stötta cheferna samt sköta t.ex. investeringsrelaterad administration.

Vad finns det för olika inriktningar inom ditt yrke?

Som controller kan man i huvudsak välja att jobba som:

  • Business Controller: Följa, förklara och påverka
  • Financial Controller: Resultatanalys, konsolidering och rapportering (ofta på central stabsfunktion)
  • Product Controller: Optimera lönsamheten på produkten (kostnad eller prissättning)

Generellt för alla tre är att ju duktigare och mer senior du blir, ju "häftigare" arbetsuppgifter får du samt mindre ekonomirelaterad administration.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobb som Business Controller är att det är fritt och känns viktigt. Det betyder i princip att det är upp till mig hur jag vill göra för att sätta mig in i verksamheten och förklara och ifrågasätta hur det går. Jag är delaktig i många intressanta frågor då jag ofta ansvarar för att ta fram beslutsunderlag som ledningsgruppen tittar på.

Finns det något med ditt yrke/jobb som du tycker är viktigt att vara medveten om innan man bestämmer sig för det?

För att bli en duktig Business Controller för en stor och/eller komplex verksamhet är det sannolikt en fördel att vara nyfiken till sin natur. Det är också bra att våga ifrågasätta och visa på saker som inte alltid är bekväma för alla att se.

Vilket råd skulle du ge till andra som ska välja utbildning?

Välj en studieinriktning som du tycker verkar kul och spännade på lång sikt och som det finns rimliga framtidsutsikter inom.