Cytodiagnostiker

Som cytodiagnostiker identifierar man cancer och tidiga cellförändringar, som kan leda till cancer, främst livmoderhalscancer men även andra cancerformer.

Hur kom det sig att du valde att plugga till Cytodiagnostiker?

När jag läste till biomedicinsk analytiker väcktes ett stort intresse för mikroskopering. Då jag fick vetskap om yrket sökte jag mig till en cytologiavdelning för att få större inblick i yrket. Yrket som cytodiagnostiker är ett mycket ansvarsfullt och självständigt arbete vilket gjorde det till ett självklart val för mig. 

Var utbildningen svår?

Specialistutbildningen till cytodiagnostiker är en påbyggnadsutbildning i klinisk cytologi på Karolinska Institutet. Magisterprogrammet är på 60 högskolepoäng med huvudämnet diagnostisk cytologi. Man läser på avancerad nivå under en mycket begränsad tid vilket kan upplevas mycket stressigt och krävande. Utbildningen varvar teoretiska moment med praktiska, vilket dock underlättade studierna.

Berätta kort om ditt jobb, vad innebär det att jobba som Cytodiagnostiker?

Yrket som cytodiagnostiker är ett mycket viktigt yrke. Under utbildningen får man lära sig att särskilja benigna celler från maligna celler. Som cytodiagnostiker identifierar man cancer och tidiga cellförändringar, som kan leda till cancer, främst livmoderhalscancer men även andra cancerformer. En del av mitt yrke innebär också att assistera vid undersökningar och provtagningar. Genom att undersöka cellprover från patienter kan jag redan i ett tidigt stadie hitta sjukliga förändringar och bidra till att rätt behandling sätts in i ett tidigt skede. Detta är i många fall livsavgörande för patienter och på så sätt känner jag att jag varje dag gör skillnad och det är det viktigaste för mig.

Blev det som du hade tänkt från början?

Ja, det blev som jag hade tänkt mig. Jag är väldigt nöjd över mitt val då jag trivs mycket väl med mina arbetsuppgifter.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobb är att varje dag bjuder på nya utmaningar. Varje prov är unikt på sitt sätt vilket sätter mina kunskaper på prov.

Finns det något med ditt jobb som du tycker är viktigt att vara medveten om innan man bestämmer sig för det?

Yrket kräver stor noggrannhet och hög koncentrationsförmåga. Det är viktigt att vara medveten om att det är ett självständigt arbete där man mestadels sitter vid ett mikroskop. Det är viktigt att klara av att mikroskopera.

Vilket råd skulle du ge till andra som funderar på att studera till Cytodiagnostiker?

Jag kan rekommendera att man redan som student, när man är ute på VFU eller söker ett sommararbete, försöker att utforska yrket. På så sätt kan man redan i ett tidigt skede få mer insyn i de arbetsuppgifter en cytodiagnostiker gör.