Dietist

Simon jobbar som dietist på Sahlgrenska universitetssjukhus med jobbar med icke-kirurgisk obesitasvård (fetma)

Hur tänkte du när du valde utbildning?

Jag har alltid varit intresserad av mat, på olika sätt. Samtidigt så tycker jag det är otroligt givande att få vara med och stötta medmänniskor i behov av hjälp. Utöver det så hade jag i samband med studieval ett ganska stort träningsintresse, vilket bidrog till valet av utbildning. Jag kan ärligt säga att det inte har varit något jag tänkt på i flera år, utan det var ett par veckors tankeprocess innan jag sökte dietistprogrammet som mitt förstaval.

Var studierna svåra?

Både ja och nej. Det krävde en del arbete för att klara av det, samtidigt som jag studentfackligt engagerade mig för att stärka utbildningskvaliteten ytterligare då jag upplevde att det fanns vissa brister, eller åtminstone förbättringsutrymmen, i kvaliteten.

Berätta kort om ditt jobb, vad gör du?

I min nuvarande tjänst jobbar jag med icke-kirurgisk obesitasvård (fetma). Dels håller jag som dietist i en nutritionell utredning initialt, där jag gör en bedömning kring vilken behandlingsform som är lämpligast för den patient jag har framför mig. När behandlingen väl är igång så är min roll som dietist att tillsammans med patienten strukturera upp kosten. Eller ja, egentligen betydligt bredare än så då det snarare är en livsstilsbehandling. Lite skämtsamt brukar vi skoja om att vi är hälften dietister och hälften hobby-psykologer, då det ofta finns mycket med i bagaget hos patienten. Vi har ett gediget vetenskapligt underlag för den behandling vi bedriver och det är viktigt att följa med när nya rön kommer vilket också är en del i arbetet.

Blev det som du hade tänkt från början?

Nej, verkligen inte. Jag hade en del tankar och fördomar kring min nuvarande tjänst och trodde nog till och med att det skulle vara lite småtråkigt. Jag kunde inte ha mer fel, för det är helt fantastiskt roligt och givande! Det har utvecklat mig mycket, inte bara i min yrkesroll utan även som människa.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobb är att känna hur stor skillnad jag kan göra för en patient. Det kan vara en detalj som vi diskuterat och ett par besök senare tas upp av patienten som en nyckel som gjort hela skillnaden. Sen har jag fantastiska kollegor med som alltid finns där om jag har en tyngre dag.

Finns det något med ditt yrke/jobb som du tycker är viktigt att vara medveten om innan man bestämmer sig för det?

De allra flesta dietister jobbar inom sjukvården, med svårt sjuka människor. Det är något som är viktigt att vara medveten om. Utifrån min egen tjänst så skulle jag säga att det även är bra att veta att det kan vara mentalt väldigt tunga samtal emellanåt, då det ofta finns en del i bagaget som påverkar kostmönster och livsstil. Samt att det inte går att hjälpa alla med allt, det behövs multiprofessionellt samarbete för att nå fram.

Vilket råd skulle du ge till andra som ska välja utbildning?

Välj utbildning utifrån vad du är intresserad av, inte vad andra människor säger är bra eller dåligt. Det är ändå ett antal år du kommer spendera för utbildning, och därefter eventuellt också arbeta med. Och om du har ett driv och intresse, engagera dig studentfackligt för det ger otroligt mycket tillbaks!