Dietist

Dietister utreder och behandlar patienter som av något skäl måste vara extra noga med vad de äter, till exempel överviktiga och undernärda. Dietisters specialistkompetens är också värdefull bland annat vid utveckling, planering och upphandling av tjänster, samt vid utvecklingen av nya produkter. Mikael Nilsson är dietist vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

Vad gör du på jobbet?

– Jag jobbar i team med läkare, sjuksköterska, sjukgymnast och kurator eller psykolog. Hälften av tiden arbetar jag med patienter med cystisk fibros som har ett större energibehov än genomsnittet. Resten av tiden arbetar jag med cancerpatienter, som ofta har dålig aptit och behöver sondnäring eller dropp och med allergiker som behöver hjälp att undvika till exempel ägg, mjöl och vete.

Vilka är utmaningarna i ditt arbete?

– De människor jag träffar är allvarligt sjuka – att vara ödmjuk inför deras tuffa liv. Det är svårt att få människor att ändra på sina vanor när de blir sämre i sin sjukdom.