Djurskyddsinspektör

Karin utför kontroller hos olika djurhållare för att se att de följer djurskyddslagstiftningen

Hur kom det sig att du valde att plugga till djurskyddsinspektör?

Jag valde att läsa till husdjursagronom eftersom jag har ett stort intresse av djur och lantbruk. Djurskyddshandläggare är bara en av många yrkesmöjligheter som man får genom den utbildningen och nog egentligen ingenting som jag planerat från början.

Det finns olika utbildningsmöjligheter om man vill jobba som djursskyddshandläggare bland annat agronom, lantmästare, etologi & djurskyddsprogrammet eller miljö- och hälsoskyddsutbildning och biologutbildning med påbyggnadsutbildning med inriktning mot djurskydd.

Var utbildningen svår?

Är man intresserad av det man läser så är inte utbildningen svårare än någon annan, men det är inte en utbildning som man läser in själv på kammaren utan kräver närvaro på föreläsningar och laboratorielektioner mm.

Berätta kort om ditt jobb, vad innebär det att arbeta som djurskyddsinspektör?

Jag utför kontroller hos olika djurhållare för att se att de följer djurskyddslagstiftningen. Kontrollerna görs både förebyggande efter ett riskbaserat urval på t.ex.djurtransporter, försöksdjur, lantbruksdjur och verksamheter med ett större antal sällskapsdjur samt efter inkomna anmälningar om att djur far illa. Djurskyddshandläggare ger också tillstånd till att bedriva tex större verksamheter med sällskapsdjur.

Följer inte djurägaren bestämmelserna kan beslut behöva fattas som innebär att djurägaren tvingas att genomföra en åtgärd eller förbjuds att göra något. I vissa fall kan djur behöva omhändertas från sin ägare.

Blev det som du hade tänkt från början?

På sätt och vis blev det som jag tänkt från början, jag hade nog inte någon riktig plan på vad jag ville arbeta med förutom att jag ville arbeta med djur. Under mina studier förflyttades intresset i takt med vilken typ av kurs och område som jag för tillfället läste.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Ingen dag är den andra lik! Man kan åka till jobbet med en plan för dagen som förändras helt pga ett inkommet telefonsamtal eller liknande. Det är ett varierande arbete som blandas med möten med människor och djur och tid för administrativa sysslor på kontoret.

Finns det något med ditt jobb som du tycker är viktigt att vara medveten om innan man bestämmer sig för det?

Stundtals är arbetet tungt och jobbigt då man hamnar i situationer med människor och deras ”öden”. Yrket handlar om att arbete med människor men för djuren.

Vilket råd skulle du ge till andra som funderar på att studera till djurskyddsinspektör?

Försök om möjligt att göra någon form av praktik för att se om arbetet är något som skulle passa, egentligen skulle jag nog ge samma råd oavsett vilket yrke man funderar på. Studietiden är ofta lång och det är inte roligt att lägga flera år på något som man sedan känner inte riktigt passar.