Doktorand inom hälsovetenskap

Emma är doktorand inom hälsovetenskap

Hur tänkte du när du valde utbildning?

Jag följde mina intressen och det blev en sabla blandning

Var studierna svåra?

Berätta kort om ditt jobb, vad gör du?

Jag har nyss gått från en tjänst på Statens folkhälsoinstitut och inlett en karriär inom akademin. Jag ska under de nästkommande 5 åren forska om fördelningen av betalt och obetalt arbete mellan män och kvinnor i olika länder i Europa.

Blev det som du hade tänkt från början?

Nä, jag inledde med sjuksköterskeprogrammet men kände redan under utbildningen att jag inte ville arbeta som sjuksköterska. Men resultatet är precis det jag vill.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Att jag får jobba med det jag tycker är intressant, nämligen att forska inom folkhälsa. Som doktorand har jag mycket frihet att lägga upp mitt arbete och tiden som doktorand är en utbildning så det finns utrymme för utveckling men även för misslyckanden.

Finns det något med ditt yrke/jobb som du tycker är viktigt att vara medveten om innan man bestämmer sig för det?

Det kan ibland ställas höga krav på doktorander.

Vilket råd skulle du ge till andra som ska välja utbildning?

Folkhälsa är oerhört intressant men det finns få jobb och många examineras.