Doktorand, Professional Skills

Jörg är doktorand i företagsekonomi och kursansvarig för Professional Skills vid Handelshögskolan i Karlstad.

Vad är Professional Skills?

– Det är ett samlingsbegrepp för förmågan att kunna kommunicera resultat skriftligt och muntligt, att kunna samarbeta i grupp och att använda effektiv mötesteknik. Men också hur man utvecklas till en bra ledare, hanterar konflikter samt att planera sin egen karriär. Saker som är viktiga för en student och för yrkeslivet.

Varför ska man läsa Professionals Skills?

– Jag har själv läst kursen på en internationell business school i Holland och har haft stor nytta av den i mitt yrkesliv. Det handlar om personlig utveckling och det mesta är praktiska övningar. Kursen löper genom hela studietiden uppdelat på fem olika moment, ett per termin. Studenten får frivilligt välja att gå kursen och det är upp till var och en vad man gör med den.

Vad har du för råd till den som ska välja utbildning?

– Välj det du trivs bäst med. Ett yrke ska man leva med länge.

Vår expert på det här yrket och din väg genom studier och karriär

Sacos förbund arbetar med att hjälpa medlemmar och förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på yrkena och utbildningarna de företräder. De står också bakom texterna om yrken på de här sidorna. Om du har ytterligare frågor kan du ställa dem här nedanför, så svarar våra experter.