HR Generalist, en vanlig arbetsdag

Såhär kan en vanlig arbetsdag se ut för Joakim Bruun, som är HR-Generalist.

06:50-07:00: Startar datorn och loggar in på de it-system som kommer att behövas under dagen. Hälsar på och småpratar lite med kollegorna innan chefslinjen för ca 2000 chefer öppnar.

07:00-08:45: Sitter och går igenom och svarar på mailfrågor från anställda och chefer i organisationen. Hjälper en chef som ska anställa en tidigare konsult och undrar om man mkan provanställa fast konsulten får exakt samma rbetsuppgifter och arbetat ett år. Samråder vidare med kollegorna om hur man ska hantera ett nytt ärende som man inte stötta på tidigare utifrån den kunskap som gruppen besitter. Loggar ärenden löpande i ärendehanteringssystemet och skickar vidare till specialister i andra linjen.

08:45-09:00: Dagliga ståmötet där man balanserar enhetens tre grupper och får ingångsvärden om vad som gäller för dagen samt om det kommit ut någon ny kritisk information som alla måste känna till.

09:00-09:15: Morgonfika

09:15-11.15: Sätter mig och går på mailpasset med uppgift att hålla koll på hur de andra gruppernas köer ser ut för att kunna ta med mig gruppen in och stötta om det drar iväg. Tar tid att bottna frågor med flera faktorer som påverkar och behöver benas ut och kommuniceras i text. Pratar med kollegor omd e ärenden man inte känner till, läser i kollektivavtal och försöker hitta underlag på myndighetens HR-sida som löser frågorna. Skickar vidare de ärenden man inte klarar av att lösa till andra linjen och återkopplar till den som skrivit in.

11:15- 11.50: Gemensam lunch i köket och lite ventilering efter dagens samtal och mail.

12:00-13:15: Nytt telefonpass

13:15-13:45: möte med en specialistenhet som jag är kontaktperson mot. Pratar om hur de senaste veckorna sedan senaste mötet har sett ut. För över viktig information och löser några administrativa problem som varit friktionsfaktorer i helhetsflödet och får med mig kunskap om vad enheten behöver av min enhet. Detta sprids i ett informationsmail samt dokumenteras i informationsspridningsdokumenten.

13:45-14:15: Återgår till telefonpasset och lösr av personen som täckt för mig. Får ett samtal från en upprörd anställd som inte fått sin lön pågrund av att underlaget kommit in för sent. informerar vad hon måste göra för att det ska bli rätt och ber henne prata med sin chef.

14:15-15:20: Mailpass. Hjälper kollegor som har telefon och behöver hjälp med någonting de inte känner till eller behöver bolla för att det ska bli rätt ut till den som ringer in.

15:20 Loggar ut och går mot bussen för att börja dagens resa hem. Småpratar lite med kollegorna och ebstämmer att dagen efter är fysdag efter jobbet för att få ihop veckans fystid. Sätter på musiken och tänker efter om det är något jag glömt som måste göras imorgon innan jag lägger dagens jobb bakom mig.

Vår expert på det här yrket och din väg genom studier och karriär

Sacos förbund arbetar med att hjälpa medlemmar och förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på yrkena och utbildningarna de företräder. De står också bakom texterna om yrken på de här sidorna. Om du har ytterligare frågor kan du ställa dem här nedanför, så svarar våra experter.