Internationella socionomprogrammet, student

"Ett råd är att vända sig till sina vänner och klasskamrater, då alla är i samma situation. Man kan till exempel diskutera och studera tillsammans, på så sätt hjälper man varandra och lär sig samtidigt av varandra."

Hur tänkte du när du valde utbildning?

Jag har alltid varit intreserad av studier inom socialt arbete och att få arbeta med människor i olika situationer. Att studera socialt arbete har därför alltid varit ett självklart val för mig, eftersom utbildningen är bred så att man senare får många olika arbetsplatser och arbetsuppgifter att välja mellan. Dessutom anser jag att det är viktigt att studera något man har intrese för, annars tappar man lätt fokus i studierna. Därav mitt val av utbildning.

Pluggar du i din hemort eller fick du flytta? 

Min hemort är Göteborg, Gävle är den fjärde staden som jag har bott i. Innan Gävle bodde jag i Sunshine Coast och Melbourne i Australien där jag tidigare har studerat. Eftersom jag har bott hemifrån ett tag är jag van vid att anpassa mig till nya städer. Dock måste jag erkänna att det var lite svårt i början att anpassa mig till Gävle, efter att ha bott i stora, livliga städer med mycket folk runt omkring mig. Men Gävle har sin charm; staden är mysig och inte alltför litet, människorna här är trevliga, och det finns många goda restauranger att besöka.

Kan du berätta lite om din utbildning?

Högskolan i Gävle är den enda högskolan som har internationellt socialt arbete på engelska, och den är inte lik den vanliga svenska socionomutbildningen. Med det internationella programmet får man studera nationella och internationella aspekter inom socialt arbete. Kurserna i utbildningen inkluderar psykologi, sociologi och socialt arbete, vi studerar även det svenska rättssystemet, olika teorier och forskningsmetoder. Utöver dessa så ingår det praktik utomlands den 5:e terminen; vilket ger en större inblick och förståelse inom internationell socialt arbete. Man kan välja att praktisera i Sverige om man vill det, men de flesta gör praktiken utomlands. Tidigare studenter har bl.a. åkt till Kenya, El Salvador och Indien för att praktisera.

 Är studierna svåra?

Studier på högskolenivå är svårare än studier i grundskolan och gymnasiet. Jag har stött på kurser som har varit svårare än andra kurser under utbildningens gång. Jag tror att om man har mindre intresse för ett ämne, eller om man inte har tidigare kunskaper om ämnet så kan det bli lite svårare att förstå studierna. Men oftast så tycker jag inte att det är så svårt, det får man räkna med när man studerar på högskolan. Med bra studieteknik och planering av studierna så löser det sig alltid. Ett råd är att vända sig till sina vänner och klasskamrater, då alla är i samma situation. Man kan till exempel diskutera och studera tillsammans, på så sätt hjälper man varandra och samtidigt lär sig utav varandra.

Hur är studentlivet?

Livet som student har sina för och nackdelar; nackdelen är nog för de flesta studenter att man har en begränsad ekonomi. Fördelen är att man lär sig så mycket under studietiden, lär länna en massa människor som man kanske kommer ha kontakt med efter studierna. Högskolan i Gävle är inte en alltför stor skola, så man känner igen många ansikten i korridorerna. Jag känner även att vi har en bra gemenskap med våra lärare och klasskamrater.

Gävle har ett stort utbud av olika aktiviteter för studenter, både för de som gillar att bara ta det lugnt eller de som vill gå ut lite mer. Det finns många mysiga caféer som man kan gå till för att fika eller plugga. Studentkåren anordnar kårkvällar och fester för studenterna i högskolan om man vill gå ut någon kväll.

Blev det som du hade tänkt?

Utbildningen blev som jag hade tänkt mig, även lite bättre än förväntat. Det har gått bra med mina studier, det kan delvis bero på vi har bra kontakt med lärare och en bra gemenskap i klassen. Vi har dessutom en blandad klass med studenter från Kina och Ryssland, vilket medför en variation av olika kulturer och språk. På så sätt lär vi oss av varandra också.

 Har du några goda råd till andra som ska välja utbildning?

Jag rekommenderar att man tänker efter noga innan man tar ett beslut. Man studerar i många år, då ska man ha intresse för det man väljer. Utan intresse för det ämne man studerar så riskerar man att stöta på svårigheter under studieperioden, men även att man kan tycka att studierna är tråkiga. Man ska även fundera lite över arbetsmarknaden; hur det ser ut i dagsläget men även då man förväntas vara klar med studierna. För mig var det ett självklart val att välja en utbildning som intresserade mig men som även erbjuder praktik för att man ska kunna variera studierna med både teori och praktik. Jag vill dessutom självklart ha ett jobb efter studierna, och praktiken ger den erfarenhet som man behöver för framtida arbeten. Dessutom måste man ha intresse för att arbeta med människor och även bland människor, om man vill studera socialt arbete. Tålamod och förståelse är viktiga egenskaper vid val av denna utbildning.