Jägmästare

Elin jobbar som senior verksamhetsutvecklare på SCA Skog. Det innebär att hon jobbar med lång- och kortsiktigt innovations- och förändringsarbete inom skogsindustrikoncernen SCAs skogsorganisation

Hur kom det sig att du valde att plugga till Jägmästare?

Jag har växt upp i ett friluftsintresserat hem och jag var intresserad av naturvetenskap på högstadiet och gymnasiet. Jag fick under andra året på gymnasiet tag i en utbildningskatalog från SLU och plötsligt stod det klart för mig var jag kunde får utlopp för båda delarna i mitt fortsatta yrkesliv.

Var utbildningen svår?

Det är viktigt att komma ihåg att utbildning är vad någon annan gör för dig, medan lärande är något du aktivt gör för dig själv. Under fem års studier finns det både intensivare och lugnare perioder för den som vill det men det viktigaste är att en utbildning tilltalar nyfikenheten att lära sig mer – då går det att med lätthet fördjupa sig hur långt som helst. Målet med en naturresursförvaltande eller naturresursutvecklande utbildning som jägmästare är, som jag ser det, att nå både bredd och djup. Det är en process som måste få ta tid och därför är det tur att utbildningen är fem år lång.

Berätta kort om ditt jobb, vad innebär det att jobba som jägmästare?

Jag jobbar som senior verksamhetsutvecklare på SCA Skog. Det innebär att jag varje dag jobbar med lång- och kortsiktigt innovations- och förändringsarbete inom skogsindustrikoncernen SCAs skogsorganisation. Jag har specifikt ansvar för utveckling av affären med privata skogsägare och utbildning av våra virkesköpare (det är de som möter skogsägare varje dag). Liksom de flesta andra jägmästare har jag stor frihet att göra det mesta möjliga av min vardag, det är bara min egen kreativitet och mitt eget engagemang som sätter gränserna.

Blev det som du hade tänkt från början?

Nej, verkligen inte – det är så himla mycket bättre! Jag hade en bild av att jag skulle bli parkvakt i Abisko, eller åtminstone jobba med något naturvårdsnära. Av den anledningen läste jag till största delen ”gröna” kurser på jägmästarprogrammet och jag gjorde mitt examensarbete på polarforskning i Abisko. Mitt första jobb som virkesköpare kom som en riktigt vältajmad slump, så här i efterhand hade jag inte kunnat önska mig en bättre ingång i skogsbranschen!

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med att vara jägmästare är att vi faktiskt jobbar med en resurs som rätt förvaltad faktiskt växer på träd. Det samtidigt som skogen är ett riktigt supermaterial: det går nog inte ens att drömma ihop en råvara som är så mångsidig, så klimatmässigt hållbar, och samtidigt under sin livstid skänker människor så mycket glädje där den växer. Ett supermaterial med potential att rädda världen och som bokstavligen växer på träd om vi sköter den som vi ska. Hur häftigt som helst.

Finns det något med ditt jobb som du tycker är viktigt att vara medveten om innan man bestämmer sig för det?

Du kommer att utbilda dig i fem år för att kunna förstå och utveckla skogsvetenskapen. Hemligheten är att du kommer göra det i syfte att tolka skogen för människor som tänker på helt andra saker än träd varje dag: ekonomer, ingenjörer, biologer, pedagoger. Beslutsfattare och makthavare på kommuner, länsstyrelser, myndigheter och i näringslivet. För att inte tala om alla 330 000 skogsägare i Sverige. Och alla 10,1 miljoner människor. Var och en unik individ med en unik relation till det vi jägmästare älskar mest. Det är för dem likväl för oss själva som vi utbildar oss till jägmästare.

Vilket råd skulle du ge till andra som funderar på att studera till Jägmästare?

Skogen har alltid varit en framtidsbransch, och det är mer sant nu än någonsin. Inom några år kommer skogen rättmätigt få uppmärksamheten i centrum för hållbar samhällsutveckling. Vem vill inte vara med där det händer och till på köpet få möjlighet att ha delar av sin arbetsplats utomhus?