Klinisk prövningsledare

Kliniska prövningsledare är kontakten mellan läkemedelsföretaget och sjukvården när läkemedel eller medicintekniska produkter ska testas. Azar Pettersson gillar att lösa problem och jobbar som Clinical Research Associate på Smerud Medical Research i Uppsala.

Vad gör du på jobbet?

– Jag tar kontakt med vårdgivare och ser om det finns tillräckligt med patientunderlag och resurser i form av laboratorier och personal för att de ska kunna delta i en klinisk prövning av ett läkemedel eller en medicinteknisk produkt. Sedan fungerar jag som hjälp och stöd och följer upp att kliniken tar in patienter i studien, att data som samlas in är korrekt, att de följer regelverken, där patientens säkerhet och integritet är det främsta, och att de hanterar läkemedlet på rätt sätt.

Vilka är dina drivkrafter?

– Jag är en problemlösare och gillar att vara spindeln i nätet, att se till att saker och ting fungerar och utförs som de ska.