Läkarprogrammet, student

Att plugga till läkare tar mycket av ens tid men ger mycket tillbaka. Men glöm inte att ha roligt och behålla andra intressen. Det tror jag är viktigt för att orka plugga och lyckas med utbildningen berättar Maria Ehlin Kolk.

Hur tänkte du när du valde utbildning?

Jag ville läsa en utbildning som leder till arbete för och med människor. Läkarutbildningen är väldigt bred och arbetsmarknaden efteråt innehåller många olika alternativ. Jag har ett samhällsvetenskapligt intresse som jag valt att odla vid sidan av studierna.

Pluggar du i din hemort eller fick du flytta? 

Jag kommer från Stockholm men valde att flytta till Umeå för att jag älskar snö och för att jag hade hört att studentlivet var roligt i Umeå.

Kan du berätta lite om din utbildning?

Läkarutbildningen består av mycket lärarledd tid. Man får räkna med långa dagar på universitetet och kliniken. Många terminer är verksamhetsförlagd utbildning. Den tar ibland mycket av ens tid i anspråk. Jag tycker att man får mycket tillbaka.

Är studierna svåra?

Framförallt är det mycket inläsning i förhållande till studietid. Många läkarstudenter studerar mer än 40 timmar i veckan om de räknar in både verksamhetsförlagda delen av utbilningen som ofta är mellan 8-17 och inläsningstid därefter.

Hur är studentlivet?

Trevligt. Mycket i anknytning till IKSU; Umeå universitets stora sportanläggning.

Blev det som du hade tänkt?

Det blir väl livet aldrig men jag trivs.

Har du några goda råd till andra som ska välja utbildning?

Livet blir som sagt sällan som man tänkt sig men oftast himla bra ändå. Välj brett men se till att ha ett intresse som kan ge energi till att orka studera på när dagarna på biblioteket blir för långa.