Landskapsarkitekt

Fanny jobbar främst med stadens offentliga miljöer. Hon inventerar, analyserar och planerar befintliga och nya torg, gator och parker men också bostadsgårdar

Hur tänkte du när du valde utbildning?

Jag gick runt på Saco-mässan och tappade bort mina kompisar och sen hittade jag SLUs monter som jag kände igen för jag hade varit på studiebesök där i gymnasiet. En studievägledare frågade vad jag var intresserad av och föreslog landskapsarkitektur när jag sa att jag gillade bild, biologi och samhällskunskap. Jag visste inte riktigt vad utbildningen innebar utan tänkte att jag kunde testa en termin. Sen vart det så roligt och intressant att plugga att jag blev kvar.

Var studierna svåra?

Både och. Det var långa dagar och eftersom utbildningen är så bred så var vi tvungna att djupdyka i vissa kurser som var ganska komplicerade. Men överlag så tycker jag att det gick bra eftersom vi inte behövde genomföra så mycket studerande enskilt utan vi var alltid på skolan och det fanns mycket kurskamrater och lärare som kunde hjälpa till.

Berätta kort om ditt jobb, vad gör du?

Jag jobbar främst med stadens offentliga miljöer. Inventerar, analyserar och planerar befintliga och nya torg, gator och parker men också bostadsgårdar. Jag har inte projekterat så mycket utan har arbetat mycket med olika skötselplaner och strategiska dokument. Jag har också fått möjlighet att jobba med barnkonsekvensanalyser och studera förskolegårdar och skolgårdar.

Blev det som du hade tänkt från början?

Jag vet inte riktigt vad jag hade föreställt mig. Jag hade nog tänkt att jag skulle jobba med de här frågorna men kanske inte kunnat föreställa mig riktigt på vilket sätt. Jag hade också inte föreställt mig hur stressigt det är att arbeta med timdebitering som konsult.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa är att man får möjlighet att jobba med så olika saker. Och att man har en så pass bred kunskap att man kan samarbeta med både ekologer och specialister inom social hållbarhet och då samtidigt få lära sig nya grejer. Och så tycker jag att det är ett viktigt uppdrag att försöka skapa så mycket gröna och trivsamma miljöer som möjligt i våra städer.

Finns det något med ditt yrke/jobb som du tycker är viktigt att vara medveten om innan man bestämmer sig för det?

Ja, kanske att det ofta är mycket tid som spenderas framför en dataskärm. Och att man ofta jobbar i stora komplicerade projekt där det inte finns förutsättningar att göra saker så bra som man skulle vilja.

Vilket råd skulle du ge till andra som ska välja utbildning?

Att fundera över vilka grejer man är intresserad av, då går det lättare att plugga sen. Fast samtidigt så blir man oftast intresserad när man väl börjar läsa om någonting och går intressanta kurser med inspirerande föreläsningar. Det är också viktigt att fundera över hur man trivs att arbeta. Men det går ju oftast att rikta in sitt arbetsliv mot ämnen och arbetssätt som passar en, om man är lite flexibel i början.