Logoped

Nha jobbar som logoped på en skola där hon träffar elever i åk 4-6 som har språkstörning eller språkliga svårigheter som de misstänker orsakas av en språkstörning.

Hur tänkte du när du valde utbildning?

Jag tyckte att utbildningen lät intressant med det tvärvetenskapliga bestående av språk, medicin och psykologi. Jag ville arbeta med människor inom vården men samtidigt var jag intresserad av språk. Den här utbildningen var perfekt för mig!

Var studierna svåra?

Ja, det var en intensiv utbildning där majoriteten av litteraturen var på engelska. Vi fick lära oss mycket och utbildningen höll en hög kvalitet. Det krävs att man är fokuserad och har god självdisciplin.

Berätta kort om ditt jobb, vad gör du?

Just nu jobbar jag på en skola där jag träffar elever i åk 4-6. Eleverna jag träffar har språkstörning eller språkliga svårigheter som vi misstänker orsakas av en språkstörning. Jag träffar eleverna enskilt och har färdighetsträning med dem för att utveckla de språkliga förmågorna som de har svårt med. Syftet är att öka deras möjligheter att delta i undervisningen, ta in kunskap och klara av olika arbetsuppgifter inom skolan som ofta är språkligt krävande. Med elevarbetet medföljer även handledning till elevernas pedagoger där syftet med samarbetet är att anpassa pedagogiken i klassrummet efter elevernas behov.  På så vis fortsätter stödet även inne i klassrummet och stannar inte enbart hos logopeden. Logopederna på vår skola ingår i skolans elevhälsoteam.

Blev det som du hade tänkt från början?

Både ja och nej. När jag var nyutbildad fanns det nästan inga logopedtjänster i kommunerna.  Jag jobbade inom region och landsting enligt traditionen. Nu har tiderna förändrats och allt fler skolor i Malmö stad anställer logopeder inom skolan, vilket är fantastiskt. Språkstörning är ett funktionshinder som varar livet ut även om symptomen varierar med åldern och beroende på kravet på språklig kompentens i olika situationer.  Elever med språkliga svårigheter behöver fortsatt hjälp och stöd i skolan. Att jobba som logoped på en skola är annorlunda jämfört med att jobba inom landsting/region med spännande utmaningar som passar mig.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Att kunna göra skillnad för eleverna. Att kunna visa för eleverna att de trots sina språkliga svårigheter kan klara av olika uppgifter med hjälp av stöd och strategier och på det sättet stärks deras självkänsla. Varje elev är unik med sina egna behov där jag behöver skräddarsy de individuella insatserna. Med andra ord har jag aldrig tråkigt.

Finns det något med ditt yrke/jobb som du tycker är viktigt att vara medveten om innan man bestämmer sig för det?

Det man inte får glömma är att logopedyrket är ett legitimerat yrke som lyder under hälso- och sjukvårdslagen. Förutom arbetet och kontakten med människor medföljer även andra obligatoriska skyldigheter och administrativa uppgifter såsom journalföring m.m.

Vilket råd skulle du ge till andra som ska välja utbildning?

Som logoped möter man människor som behöv hjälp med språket och kommunikationen vilket innebär att man behöver ha rätt personliga egenskaper så som god kommunikation, empati och social förmåga. Du har möjlighet att inom yrket jobba med människor i alla åldrar eller fokusera inom ett visst område eller åldersgrupp. Valmöjligheterna är många och var inte rädd för att prova på olika tjänster för att få erfarenhet och bygga upp yrkesidentiteten innan du bestämmer dig för att satsa inom  något specifikt område du verkligen brinner för.