Organisationspsykolog, en vanlig arbetsdag

Såhär kan en vanlig arbetsdag se ut för Lena Hammarbäck, som är organisationspsykolog.

8.00-8.30: Samtal med en vd och en inhyrd chef på 20% för en avdelning på ett företag. En psykosocial arbetsmiljökartläggning som jag gjort har visat att chefens uppdrag är otydligt för medarbetarna. Vi förbereder ett möte med arbetsgruppen som jag ska hålla i. Vd´n klargör chefens uppdrag.

8.30-11.00: Jag leder ett möte med vd´n, chefen och medarbetarna. Syftet är att klargöra förväntningar och roller samt göra en handlingsplan för hur avdelningen ska ledas framöver. Jag går laget runt kring vilka behov och förväntningar som finns för att arbetet ska fungera effektivt och vara trivsamt. Sen låter jag gruppen diskutera vad som kommit fram och till slut kristalliserar en handlingsplan ut sig. Jag dokumenterar det som sägs på blädderblock. På handlingsplanen skrivs förutom åtgärden även ansvarig samt tidpunkt när det ska var klart.

11.00: Åker till kontoret. Klarar av några samtal och tar en tidig lunch.

12.00- 14.00: Efterarbete. Skriver ihop några minnesanteckningar från morgonens möte som jag mailar iväg. Skriver en faktura. Går igenom mail. Skriver på Facebook. Fyller i månadens skattedeklaration och skickar iväg. Förbereder nästa möte.

14.00-15.00: Tar buss och tunnelbana till nästa kund.

15.00-16.30 Coachning med en mellanchef. Vi reflekterar tillsamman över hur chefen utvecklat sitt ledarskap det senaste halvåret och sätter upp några mål för hösten.

16.30: Sätter mig en stund på ett café och reflekterar över dagens upplevelser innan jag beger mig hemåt. Chefsrollen är viktig, tänker jag, mycket viktigare än vad cheferna själva tror.