Planeringsarkitekt

Som projektutvecklare på fastighetsutvecklingsbolag harAbdallah helhetsansvaret för hela processkedjan från förstudier, förvärv, detaljplane- och bygglovsprocess, försäljnings-/uthyrningsstrategi samt genomförande av byggnation och inflytt.

Hur tänkte du när du valde utbildning?

Ända sedan barnsben har jag haft ett stort intresse för ritning, målning och gestaltning som så många andra barn. Detta intresse kom dock att utvecklas ytterligare under åren och jag blev fascinerad av såväl den inre miljön som den yttre -vilket inspirerade mig till att studera inredning och arkitektur på gymnasienivå. När det blev dags att välja högskoleutbildning hade mitt intresse för stadsplanering vuxit varför jag valde att söka till fysisk planering på BTH i Karlskrona. Det var den enda utbildningen i landet för blivande planeringsarkitekter.

Var studierna svåra?

Skulle inte påstå att studierna var särskilt svåra. Men långa dagar och sena nätter inför inlämningar och tentor gick inte att undkomma. Det är dock viktigt att man har intresse för kärnämnet planering för att det inte ska kännas alltför tungt.

Berätta kort om ditt jobb, vad gör du?

Som projektutvecklare på fastighetsutvecklingsbolag har jag helhetsansvaret för mina projekt – från ax till limpa, dvs. genom hela processkedjan från förstudier, förvärv, detaljplane- och bygglovsprocess, försäljnings-/uthyrningsstrategi samt genomförande av byggnation och inflytt. Dessutom har jag helhetsansvar för ekonomin, företräder bolaget externt, har myndighetskontakt samt resurssätter och samordnar interna och externa projektgrupper. Kort handlar det om att hålla ihop helheten och väga mellan olika intressen med hänsyn till platsens förutsättningar, politik, grannar, lagar och regler samt den egna affären. Sitter med andra ord i en massa möten och förhandlingar.

Blev det som du hade tänkt från början?

Både ja och nej. Jag började min jobbkarriär på ett arkitektkontor som ritande arkitekt för att sedan bli projektledande stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret i Stockholm. Två klassiska arbetsgivare för planeringsarkitekter. Vad jag inte hade tänkt mig från början var att jag skulle sitta på ”andra sidan bordet” som byggherre. Givetvis tyckte jag att det var intressant men intresset växte först efter att jag blev uppvaktad av min nuvarande arbetsgivare. Att jag vågade lämna den traditionella yrkesbanan och prova det mycket stimulerande livet som beställare och byggherre är det bästa beslutet jag tagit. Det är också nu jag på riktigt har makten över arkitekturen.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det är här det händer. Här initieras projekten, här tas de stora besluten, här görs de ekonomiska övervägandena, här får man vara med från början till slut. Att få vara i centrum av allt detta är en ynnest.

Finns det något med ditt yrke/jobb som du tycker är viktigt att vara medveten om innan man bestämmer sig för det?

Det måste finnas ett genuint intresse för arkitektur, gestaltning och kvalitetsfrågor. Varken lärarna på plugget eller beställare i yrket kommer vara nöjda över ditt första förslag. Högst troligt blir det ”ett varv till” om inte flera till. För att inte tappa gnistan och hålla motivationen uppe så måste intresset vara starkt och genuint. Får man för sig att gå över till byggherresidan så ska man dessutom vara affärsmässig till sin natur och ha stort intresse för fastighetsekonomi.

Vilket råd skulle du ge till andra som ska välja utbildning?

Ta god tid på dig inför valet. Fundera igenom vad du är intresserad av och vad du skulle vilja göra i resten av ditt liv. Fråga vänner, familj och bekanta om tips och råd. Sök och läs på nätet. Givetvis kan man komplettera, byta utbildning eller sadla om senare i livet om man känner att man valt fel, men inte heller dumt att veta att man valt rätt från början och kan påbörja sin resa. Viktigt att även tro på sig själv och lita på sin magkänsla inför valet.

Sveriges arkitekter är Sacos expert på arkitektyrken

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan. På yrkesexpert.saco.se kan du ställa en fråga till dem om det här yrket