Planeringsarkitekt

Karin arbetar som planarkitekt och konsult med detaljplanering för nya områden på uppdrag åt kommuner i norra Sverige

Hur tänkte du när du valde utbildning?

Till en början var det svårt att hitta en utbildning som kändes rätt dels då det var många ämnen som intresserade mig (bland annat; människa, miljö, samhällsutveckling, hållbarhet) och dels att jag ville ha ett arbete som både kunde vara kreativt men också teoretiskt. Till slut var det en vän som tipsade om programmet Fysisk planering vilket verkade stämma överens med mina kriterier.

Var studierna svåra?

Jag skulle nog våga påstå att studierna var svåra men inte allt för svåra utan snarare tidskrävande när det kommer till de gestaltande momenten då det är svårt att veta när en ska sluta arbeta. Det blev med andra ord många kvällar spenderade framför dator och skissblock.

Berätta kort om ditt jobb, vad gör du? 

Som planeringsarkitekt och konsult arbetar jag just nu främst med detaljplanering för nya områden på uppdrag åt kommuner runt om i norra Sverige. Det är ett ganska varierande jobb då den ena planen aldrig är den andra lik. Det kan handla om allt från att planlägga ett nytt kvarter, någon form av industri, förskola, rastplats – ja egentligen det mesta som finns i våra städer och samhällen. Om det är ett mindre projekt arbetar jag oftast själv och vid större projekt arbetar vi i större grupper och givetvis har vi kontakt med beställaren. För det mesta arbetar jag framför datorn med både analyserande text och gestaltning men ibland innebär mitt jobb även platsbesök och intervjuer med berörda parter.

Blev det som du hade tänkt från början?

Innan jag började studera Fysisk planering visste jag inte så mycket om utbildningen vilket gjorde att jag heller inte hade någon tydlig bild eller förväntan av yrket. När jag började studera hade jag som mål att istället testa på så mycket som möjligt under utbildningens gång, för att på så sätt ta reda på vad som intresserade mig mest och därefter bestämma vilken arbetsgivare som skulle passa. Som planeringsarkitekt kan du både arbeta inom kommunal, privat och statlig sektor så det finns många olika typer av uppdrag att jobba med.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobb är att jag får vara med och utforma framtidens samhällen, att jag ständigt får möjlighet att utveckla mina redan befintliga kunskaper och att jag får verka inom en kreativ och driven bransch.

Finns det något med ditt yrke/jobb som du tycker är viktigt att vara medveten om innan man bestämmer sig för det?

Att du kommer ha det väldigt kul! Kanske lite väl kul ibland så det gäller att inte glömma bort att det också finns andra viktiga saker utanför skolan och arbetet.

Vilket råd skulle du ge till andra som ska välja utbildning?

Välj en utbildning som inte bara låter bra utan som faktiskt intresserar dig, då tror jag det både kommer bli både enklare och roligare. Om du är osäker eller har frågor, våga ta hjälp av studievägledare eller besök mässor där du kan få träffa och prata med studenter.