Projektledare AM (Application Management)

"Det bästa med mitt arbete är att man hela tiden får lära sig nya saker! Arbetet blir aldrig monotont utan det händer nya saker hela tiden"

Hur tänkte du när du valde utbildning?

Jag är en ordningsmänniska som vill skapa struktur i allt jag gör och för mig handlar informationslogistik om att skapa just struktur. Det som tilltalade mig allra mest var att en av terminerna bestod av praktik, på så sätt sätter man teorin i ett sammanhang. Informationslogistik verkade helt enkelt som en utbildning som låg rätt i tiden, på vilken arbetsplats är man inte beroende av ett fungerande informationsflöde idag?

Var studierna svåra?

Både ja och nej. Utbildningen handlade mer om IT än vad jag trodde men även jag som inte är en IT-människa i botten klarade utbildningen utan några svårigheter, och se idag jobbar jag till och med på ett IT-företag. Allt handlar om vilja, vill man så går det!

Berätta kort om ditt jobb, vad gör du?

Jag jobbar som projektledare inom AM (Application Management) med fokus på transition, det vill säga övergången från ett utrullningsprojekt av ett eller flera objekt till det att objektet är implementerat och ska hanteras av en förvaltningsorganisation. Just nu jobbar jag mot en kund i försäkringsbranschen där vi på Logica kommer att handha förvaltningen av objektet. Det handlar exempelvis om att få organisation-, drift-, servicenivåer- och övervakningssystem på plats. Jobbar även som objektsansvarig för ett identitets- och behörighetsobjekt (logga in på kundens kundsidor) mot en annan stor kund där jag ansvarar för ett förvaltningsteam samt att förvaltning upprätthålls.

Blev det som du hade tänkt från början?

Vi läste projektledning tidigt under min utbildning och redan då visste jag att det var detta jag ville jobba med, så svar: Ja!

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt arbete är att man hela tiden får lära sig nya saker! Arbetet blir aldrig monotont utan det händer nya saker hela tiden vilket passar mig som handen i handsken, jag får skapa min egen struktur! Det tillsammans med mycket teamarbete samtidigt som man får jobba självständigt gör att det kvalificerar sig till mitt drömjobb!

Finns det något med ditt yrke/jobb som du tycker är viktigt att vara medveten om innan man bestämmer sig för det?

Varje dag på jobbet är en öppen bok där man får skapa sig ordning och reda vilket är jättespännande!

Vilket råd skulle du ge till andra som ska välja utbildning?

Vad man än kommer att jobba med i framtiden så kommer du att beröra informationslogistik på det ena eller andra sättet. Läser du informationslogistik har du all möjlighet att själv påverka vad du faktiskt vill jobba med i framtiden, i mitt fall projektledning. För att påvisa bredden av utbildningen jobbar min kursare med allt från Supply Chain developer, systemanalytiker Region Chef i bilindustrin, marknadsutveckling export- och kvalitetsfrågor samt mycket mer.