Projektledare

Eva arbetar som projektledare på tankesmedjan Timbro. Intresset styrde både valet av utbildning och yrke.

Hur tänkte du när du valde utbildning? 

Jag gick helt efter mina intressen. Jag var hela tiden medveten om att det krävs mycket engagemang från mig själv för att få bra användning av den populära humanistutbildningen med ofta en mer utmanande arbetsmarknad. Men tycker man att något är kul så brukar man också vara bra på det, vilket förstås lönar sig i längden.

Var studierna svåra?

Det var väldigt mycket självstudier, under mina fyra och ett halvt år på högskolor och universitet hade jag en salstenta, resten var PM och uppsatser. För mig passade det väldigt bra, jag är bra på att ta ansvar och göra saker i tid, och lär mig väldigt mycket av det sättet att arbeta. För andra var det en större utmaning att till exempel hålla deadlines.  Men studierna i sig var inte särskilt svåra, nej.

Berätta kort om ditt jobb, vad gör du?

Jag arbetar på den marknadsliberala tankesmedjan Timbro. Vi arbetar för fria marknader, personlig frihet och öppna samhällen. En stor del av verksamhet handlar om att publicera nya tankar och idéer i antingen bok eller rapportform, anordna seminarier där idéerna diskuteras, och debattera i olika forum. Kort sagt: smida tankar. Jag är ansvarig för vårt välfärdsprogram, vilket innefattar skola, vård och omsorg, samt socialförsäkringar. Jag skriver mycket själv, jag har bland annat publicerat en bok om jämställdhet, och varit redaktör för en bok om globalisering. Jag handleder också skribenter som utvecklar resonemang inom dessa områden.

Blev det som du hade tänkt från början?

Man vet inte från början vilka olika roliga saker det finns att välja på i framtiden. När jag började studera visste jag knappt vad en tankesmedja var. Men att få arbeta mycket med politik, text och form var vad jag ville arbeta med, och det är det jag gör varje dag.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Dels att få arbeta med saker jag verkligen tror och brinner för – ett friare samhälle, dels att ha stor makt över hur jag lägger upp min tid och mitt arbete.

Vår expert på det här yrket och din väg genom studier och karriär

Sacos förbund arbetar med att hjälpa medlemmar och förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på yrkena och utbildningarna de företräder. De står också bakom texterna om yrken på de här sidorna. Om du har ytterligare frågor kan du ställa dem här nedanför, så svarar våra experter.