Sjukhusfysiker

Sjukhusfysiker ansvarar för strålsäkerheten inom främst sjukvården, men det finns även möjligheter att jobba inom myndigheter eller företag.

Hur kom det sig att du valde att plugga till sjukhusfysiker?

På gymnasiet läste jag en kurs inom medicinsk fysik, i den kursen ingick ett studiebesök på Universitetssjukhuset i Linköping och ett fördjupningsarbete inom strålbehandling. I samband med detta insåg jag att detta yrke skulle passa mig. Jag har ända sedan lågstadiet varit intresserad av fysik och matematik, sjukhusfysiken tar denna teori och applicerar inom vården vilket tilltalade mig. Nu lite mer än tio år efter gymnasiet så jobbar jag på den arbetsplatsen där jag gjorde mitt studiebesök.

Var utbildningen svår?

Utbildningen börjar med två år av grundläggande fysik och matematik, vilket kan vara ganska tufft. Det krävs ett intresse och att man är beredd på att plugga för att klara av det.  Efter två år övergår det till att handla mer om klinisk tillämpning inom vården, vilket är något enklare men kräver fortfarande att man pluggar en hel del.

Berätta kort om ditt jobb, vad innebär det att jobba som sjukhusfysiker?

Som sjukhusfysiker ansvarar vi för strålsäkerheten inom främst sjukvården, men det finns även möjligheter att jobba inom myndigheter eller företag. Joniserande strålning används dels inom bildgivande utrustning så som exempelvis röntgen och PET-kamera, men kan även användas för att behandla cancer, dvs strålbehandling.

I det dagliga arbetet ingår uppgifter som kontroller av utrustning, optimering (vi vill ha så bra bilder/behandlingar som möjligt) och utbildning av personal. Är man intresserad av forskning finns det också stora möjligheter till att bedriva forskning. Mycket utav arbetet sker i multidisciplinära grupper tillsammans med sjuksköterskor, BMA, läkare och ingenjörer.

Blev det som du hade tänkt från början?

Jag hade trott att det skulle vara mer stillasittande kontorsarbete, men man är ute en hel del på olika arbetsplatser och utrustningar för att göra mätningar och hålla i utbildningar vilket passar mig.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Variationen, ena dagen kan vara full av mätningar medan nästa handlar om att prata med oroliga patienter, eller implementera ny utrustning. Det känns också bra att vi finns med som en del i att förbättra vården, även om det oftast inte innebär direktkontakt med patienterna.

Finns det något med ditt jobb som du tycker är viktigt att vara medveten om innan man bestämmer sig för det?

Utbudet av arbetsplatser är begränsat. På universitetssjukhusen finns det större avdelningar med sjukhusfysiker anställda medan mindre landsting/regioner kan ha ett fåtal som täcker flera sjukhus detta gör att antalet arbetsplatser är begränsat. Förutom inom vården kan man arbeta på företag i branschen.

Vilket råd skulle du ge till andra som funderar på att studera till sjukhusfysiker?

Gillar du problemlösning, fysik och matematik och vill ha en konkret tillämpning av teorin inom vården är detta det perfekta yrket för dig! Det krävs en del studier men när utbildningen väl är avklarad är vi ett sammansvetsat gäng sjukhusfysiker i Sverige med mycket samarbete mellan sjukhusen.

 

Vår expert på det här yrket och din väg genom studier och karriär

Sacos förbund arbetar med att hjälpa medlemmar och förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på yrkena och utbildningarna de företräder. De står också bakom texterna om yrken på de här sidorna. Om du har ytterligare frågor kan du ställa dem här nedanför, så svarar våra experter.