Sjukhuskemist

Sjukhuskemister utvecklar och kvalitetssäkrar analysmetoderna i vårdens laboratorier. Sarah Thunberg jobbar på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge utanför Stockholm.

Vad gör du på jobbet?

– Sjukhuskemister kan vara alltifrån klassiska kemister, med en magisterexamen i kemi till disputerade cellbiologer, som jag. Jag jobbar med diagnostik inom immunbristsjukdomar och stamcellstransplantation. Jag får sätta upp nya cellanalyser som våra läkare efterfrågar, och jag träffar också representanter för läkemedelsföretag som vill göra kliniska studier och tar fram analyser åt dem. I mitt arbete ingår också kvalitetssäkring, samt att handleda BMA (biomedicinska analytiker).

Vilka är utmaningarna i ditt arbete?

– Det är stor skillnad mellan forskningslabb och landstinget! Här får inget gå utanför protokollet, det är spårbarhet på precis allt och strikta kontrollsystem. Det har varit en utmaning för mig att komma in i det tänket!