Skolledare - biträdande rektor

Peter är biträdande rektor, vilket framförallt handlar om att skapa förutsättningar för lärare att göra ett bra arbete

Teater och ledarskap har alltid intresserat mig, både att titta på och att själva gestalta händelser, tankar och känslor. Så det började med att jag utbildade mig till dramapedagog. Sedan kompletterade jag den utbildningen med en gymnasielärarutbildning. Efter ett par år upptäckte jag att styrningen av skolan, processerna och samarbetet mellan lärare är centralt för att en skola ska fungera bra. Steget till att bli ledare för lärare är egentligen inte så stort. För mig började det med att jag kombinerade undervisning med planerings- och kvalitetsarbete. Efter ett par år fick jag min första tjänst som biträdande rektor.

Jag är utbildad dramapedagog och gymnasielärare.

Arbetet handlar om att skapa förutsättningar för lärare att göra ett bra arbete. Det innebär mycket relationsskapande och dialog med många människor. Det innebär ofta också mycket planeringsarbete. Just nu förbereder vi oss för kommande läsår. Då handlar det om planera organisationen, dvs jobba med bemanning och besluta vilka program och kurser som lärarna ska arbeta med. Jag arbetar också med att lägga schema. Ett annat viktigt område är att se över de interna rutinerna och arbetssätten för skolan – gör vi rätt saker, vad kan bli bättre? Att prata med lärarna om vad de ser behöver utvecklas för skolan som helhet eller i deras undervisning är också något som pågår just nu.

I början av mitt första jobb som biträdande rektor var jag överraskad av att det var så många ärenden och arbetsuppgifter som pågick samtidigt. Det var tufft att hinna med allt och att lära sig det mesta från början. Den statliga rektorsutbildningen är bara tillgänglig för redan anställda skolledare. Det finns en del kurser som ordnas på högskolorna eller av arbetsgivarna som kan förbereda inför ett uppdrag som skolledare, men det hade inte jag läst.

Det bästa med arbetet är mötet med människor, att känna att det man gör betyder något för andra. Att arbeta i skolan är meningsfullt. Sedan innehåller arbetet som skolledare så många olika delar vilket gör det spännande och varierat. Det finns möjlighet att påverka och ta ansvar.

Att ha egen erfarenhet av och kunskap om undervisning och lärande är viktigt för en skolledare. Därför behövs det några års arbete som lärare, förskollärare eller fritidspedagog före ett uppdrag som skolledare.

Tålamod är viktigt och att inse att förändringar måste börja på rätt ställe, bland medarbetarna. En ledare visar tillit till medarbetarna.