Tandhygienist och chef

Eva-Karin arbetar som chef för strategiska munhälsofrågor på en enhet inom Folktandvården Västra Götaland

Hur kom det sig att du valde att plugga till tandhygienist?

Jag fick en prao-plats på en tandvårdvårdsklinik när jag gick i sjuan och det var en otroligt rolig vecka. Jag gillade tanken på ett arbete som både var teoretiskt och praktiskt i en lagom blandning. Dessutom insåg jag hur intressant det var att hela tiden möta nya människor i form av patienter i alla åldrar, samtidigt som man jobbade i team med trevliga arbetskamrater. Allt detta lockade mig.

Var utbildningen svår?

Det var en hel del att plugga, men eftersom man nästan direkt fick användning för allt man lärde sig var det lätt att känna sig motiverad och engagerad i de olika kurserna.

Berätta kort om ditt jobb, vad innebär det att arbeta med Ledarskap och som Munhälsostrateg?

Jag arbetar som chef på en enhet inom Folktandvården Västra Götaland som arbetar med strategiska munhälsofrågor. Vårt uppdrag är att bidra till en god hälsa/munhälsa för alla invånare i Västra Götaland. Det innebär att planera, genomföra och följa upp olika insatser och att driva arbetet så det blir strukturerat, långsiktig och effektivt. I detta arbetet träffar jag ju inte längre patienter i en behandlingsstol, men samarbetet med kollegor och medarbetare är väldigt utvecklande. Det känns som ett jobb där man verkligen kan få chansen att göra skillnad, både för individer och grupper. För mig har intresset för att arbeta hälsofrämjande och förebyggande kommit både genom min utbildning och min erfarenhet och det känns både utmanande och meningsfullt.

Blev det som du hade tänkt från början?

Inte det minsta! Jag hade ingen aning om alla de möjligheter mitt yrkesval skulle ge mig och arbetet jag har nu är väldigt olikt det jag hade när jag började som tandhygienist för över 20 år sedan. Det som ändå stämde med mina förväntningar var nog blandningen av teori och praktik och alla spännande möten med människor. Jag har aldrig ångrat mitt val och kan inte tänka mig något roligare.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Att få arbeta tillsammans mot gemensamma mål och försöka göra skillnad.

Finns det något med ditt jobb som du tycker är viktigt att vara medveten om innan man bestämmer sig för det?

När man arbetar som tandhygienist så är det bra om man gillar ordning och struktur, samtidigt som man behöver vara kreativ för att kunna förstå och bemöta människor i alla olika åldrar och med olika förväntningar på sitt tandvårdsbesök. Det är en utmaning, men samtidigt det som gör arbetet roligt.

Vilket råd skulle du ge till andra som funderar på att studera till tandhygienist?

Prata lite med din egen tandhygienist och hör vilken erfarenhet hen har av sitt jobb. Om du känner att du vill jobba för hälsa och med människor i alla åldrar så tycker jag du ska söka utbildningen.