Tandhygienist, en vanlig arbetsdag

07:20 Anländer till kliniken, startar datorn och genomgång av dagens patientjournaler och förbereder behandlingsrummet.

07: 30 Första patienten är en 39 årig man som kommer för undersökning. Jag tar röntgen- bilder, kontrollerar patientens sjukdomshistoria, karies och tandkött samt tar bort tandsten. Informerar och instruerar hur patienten kan göra för att behålla sina tänder friska. Behandlingen avslutas med att patienten sköljer med Fluor.

08:10 Nästa patient, Lars 63 år som varit hos tandläkaren för undersökning. Då det upptäcktes djupa, blödande tandköttsfickor, ett tecken på tandlossning. Jag mäter djupet på tandköttsfickorna och ger därefter information om vad tandlossningssjukdom, det vill säga parodontit är och hur man behandlar denna. Instruerar patienten i munhygien som är den viktigaste delen i behandlingen. Putsar och polerar tänderna och behandlingen avslutas med fluorsköljning. Ger patienten ny tid för fortsatt behandling.

08.50 Kvinna 55 år som har rikligt med tandsten. Jag använder ultraljud och handinstrument för att ta bort all tandsten, både över och under tandköttskanten. Puts och polering av tänderna samt avslutar behandlingen med fluorsköljning.

09.40 Rast

10.00 Fredrik 7 år kommer för undersökning. Hans nya kindtänder har kommit fram och tuggytorna i dessa fylls med genomskinlig plast och alla tänder behandlas med fluorlack.

10.30 Olle 13 år har tid för undersökning men dyker inte upp, har troligen glömt tiden. Nu hinner jag kalla patienter och tillsammans med receptionspersonalen planera höstens arbete.

11.00  Behandling tillsammans med tandläkare. Jag ger patienten bedövning, därefter kommer tandläkaren in och borrar upp två tänder med karies och jag gör fyllningarna och putsar.

12.00 Lunch

13.00 Besöker klass 6A för information om tänder och tandhälsa. Jag visar ett PowerPoint program om hur man ska sköta sina tänder. Eleverna har stor kunskap om tänder eftersom tandhygienist besöker skolan ganska ofta. Passar på att lämna tandborstar och tandkräm till förskolan som ligger i anslutning till skolan, där tandborstning sker efter frukost varje dag. Planerar tillsammans med skolan tider för fluorlackningar i åk 6-9 under hösten.

14.30 Tar en kopp kaffe innan jag ger mig av till Svalans äldreboende och uppsökande verk- samhet. Där träffar jag ansvarig sjuksköterska och tillsammans planerar vi eftermiddagens arbete. Munhälsobedömning ska utföras på Aina, Elof, Sigge och Astrid som alla bor på äldreboendets demensavdelning. Första besöket blir hos Aina, som inte är på humör idag men jag lyckas ändå genomföra en bedömning av tandhälsan. Elof och Sigge tycker att det är desto roligare med besök och gapar gärna. Sigge uppmanas att kontakta sin tandläkare då bron i överkäken verkar ha lossnat. Meddelar även personalen på avdelningen om detta. Astrid har en helprotes som hon har svårt att hålla rent, jag visar både henne och personal hur man på bästa sätt kan rengöra protesen.                                                  

Åker tillbaka till kliniken, skriver journaler från dagens besök på äldreboendet.

Avslutar dagen och cyklar hem.

Vår expert på det här yrket och din väg genom studier och karriär

Sacos förbund arbetar med att hjälpa medlemmar och förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på yrkena och utbildningarna de företräder. De står också bakom texterna om yrken på de här sidorna. Om du har ytterligare frågor kan du ställa dem här nedanför, så svarar våra experter.