VD/mareknadschef

Hur tänkte du när du valde utbildning?

Jag ville välja en bred utbildning då jag inte helt hade bestämt vad jag ville jobba med. Däremot visste jag efter resor och jobb i besöksnäringen att jag ville jobba med service och turism på något sätt.

Var studierna svåra?

Det svåra är att ha disciplin och hålla sig motiverad och hänga med kontinuerligt. Jag upplevde en stor skillnad mellan kurserna på C-nivå (år 3) till kurserna på D-nivå (år 4) som var både mer avancerade och på engelska. Eftersom civilekonomprogrammet är så pass bred med tvärvetenskapliga kurser så var det vissa kurser som jag var mer intresserade av andra, dessa upplevde jag ”lättare” än de kurser som jag var mindre intresserad av.

Berätta kort om ditt jobb, vad gör du?

Jag jobbar som VD på Destination Lofsdalen. Företaget bedriver stugförmedling i Lofsdalen och marknadsföring av företagets tjänster och Lofsdalen som resmål. Som VD är jag övergripande ansvarig för företagets försäljning, marknadsföring och personal.

Blev det som du hade tänkt från början?

Mer eller mindre, jag hade kanske inte trott att jag skulle jobba just i Lofsdalen, det var flera tillfälligheter som ledde mig hit. Däremot har service och turism varit en röd tråd i min karriär och jag har vetat att jag vill jobba i en ledande position i besöksnäringen.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Att det är så varierat och att jag får kombinera mina passioner för marknadsföring, försäljning och gästservice.

Finns det något med ditt yrke/jobb som du tycker är viktigt att vara medveten om innan man bestämmer sig för det?

Att jobba i besöksnäringen i allmänhet och säsongsverksamhet i synnerhet betyder att vi jobbar som mest när andra är lediga. Sedan kommer mer lugna perioder på andra tider om året där jag kan vara mer ledig.

Vilket råd skulle du ge till andra som ska välja utbildning?

Att läsa en utbildning på högskola eller universitet ger en jättebra grund. Framför allt ger det en trygghet i att kunna inhämta mycket information och presentera det på olika sätt – både individuellt och i grupp. Sedan tycker jag att man ska vara medveten om att den riktiga kunskapen lär man sig i arbetslivet.