Här finns jobben om fem år

I Sacorapporten Framtidsutsikter presenterar Sacoförbunden årligen sina prognoser för hur arbetsmarknaden för ett antal av deras akademikeryrken kommer att se ut på fem års sikt. Saco vill bidra till ett bra underlag och underlätta för den som ska välja högskoleutbildning. Här hittar du alla yrkesprognoser i en förkortad form utifrån lägena liten konkurrens, balans och stor konkurrens om jobben.

De fullständiga texterna med källhänvisningar hittar du i Sacos rapport Framtidsutsikter 

Saco beslutade i våras att skjuta upp arbetsmarknadsprognosen Framtidsutsikter för år 2025 eftersom det i pandemins inledning var väldigt svårt att överblicka de långsiktiga konsekvenserna av coronaviruset och hur den skulle påverka ekonomin och jobben. Prognoserna nedan är framtagna ett år innan krisen. Även om arbetsmarknaden fortfarande är svår att bedöma presenterar vi nya prognoser i höst för att underlätta för er som snart ska välja utbildning.

Hur tror vi att Coronakrisen kommer att påverka arbetsmarknaden i stora drag? Läs här

Apotekare

Arbetsmiljöingenjör

Arbetsterapeut

Arkitekt (byggnadsverk)

Audionom

Bibliotekarie

Biomedicinsk analytiker

Data- och systemvetare

Diakon

Dietist och nutritionist

Djursjukskötare

Fysioterapeut

Inredningsarkitekt

Kemist

Lärare i fritidshem

Lärare i årskurs F-3 och årskurs 4-6

Matematiker och statistiker

Officer

Optiker

Planeringsarkitekt

Präst - kyrkoherde och komminister

Psykolog

Receptarie

Skolledare

Socionom

Speciallärare och specialpedagog

Studie- och yrkesvägledare

Tandhygienist

Yrkeslärare i gymnasieskolan

Ämneslärare i årskurs 7–9 och gymnasieskolan

Agronom och lantmästare

Biolog

Biomedicinare

Brandingenjör

Civilekonom och ekonom

Civilingenjör

Fysiker och sjukhusfysiker

Geovetare och naturgeograf

Hortonom, landskapsingenjör och trädgårdsingenjör

Högskoleingenjör

Jurist

Jägmästare, skogsvetare och skogsmästare

Kiropraktor

Landskapsarkitekt

Logoped

Läkare

Miljöutbildad

Personalvetare

Tandläkare

Veterinär

Beteendevetare

Hälsovetare

Kommunikationsyrken

Musei- och kulturmiljöyrken

Samhällsvetare

Agronom och lantmästare

Apotekare

Arbetsmiljöingenjör

Arbetsterapeut

Arkitekt (byggnadsverk)

Audionom

Beteendevetare

Bibliotekarie

Biolog

Biomedicinare

Biomedicinsk analytiker

Brandingenjör

Civilekonom och ekonom

Civilingenjör

Data- och systemvetare

Diakon

Dietist och nutritionist

Djursjukskötare

Fysiker och sjukhusfysiker

Fysioterapeut

Geovetare och naturgeograf

Hortonom, landskapsingenjör och trädgårdsingenjör

Hälsovetare

Högskoleingenjör

Inredningsarkitekt

Jurist

Jägmästare, skogsvetare och skogsmästare

Kemist

Kiropraktor

Kommunikationsyrken

Landskapsarkitekt

Logoped

Läkare

Lärare i fritidshem

Lärare i årskurs F-3 och årskurs 4-6

Matematiker och statistiker

Miljöutbildad

Musei- och kulturmiljöyrken

Officer

Optiker

Personalvetare

Planeringsarkitekt

Präst - kyrkoherde och komminister

Psykolog

Receptarie

Samhällsvetare

Skolledare

Socionom

Speciallärare och specialpedagog

Studie- och yrkesvägledare

Tandhygienist

Tandläkare

Veterinär

Yrkeslärare i gymnasieskolan

Ämneslärare i årskurs 7–9 och gymnasieskolan