Här finns jobben om fem år

I Sacorapporten Framtidsutsikter presenterar Sacoförbunden årligen sina prognoser för hur arbetsmarknaden för ett antal av deras akademikeryrken kommer att se ut på fem års sikt. Saco vill bidra till ett bra underlag och underlätta för den som ska välja högskoleutbildning. Här hittar du alla yrkesprognoser i en förkortad form utifrån lägena liten konkurrens, balans och stor konkurrens om jobben.

De fullständiga texterna med källhänvisningar hittar du i Sacos rapport Framtidsutsikter – här finns jobben år 2028.

Är du studievägledare? Då vill vi gärna veta vad du tycker om Sacos studievalsprodukter. Svara gärna på denna korta enkät.

Agronom och lantmästare

Apotekare

Arbetsterapeut

Audionom

Barnmorska

Bibliotekarie

Biomedicinsk analytiker

Civilingenjör

Diakon

Dietist och nutritionist

Djursjukskötare

Fysioterapeut

Förskollärare

Högskoleingenjör

IT-akademiker

Kemist

Grundlärare fritidshem

Grundlärare i årskurs F-3 och årskurs 4-6

Matematiker och statistiker

Officer

Optiker

Planeringsarkitekt

Präst - kyrkoherde och komminister

Psykolog

Receptarie

Socionom

Speciallärare och specialpedagog

Studie- och yrkesvägledare

Tandhygienist

Tandläkare

Veterinär

Yrkeslärare i gymnasieskolan

Ämneslärare i årskurs 7–9 och gymnasieskolan

Arbetsmiljöingenjör

Arkitekt (byggnadsverk)

Biolog

Biomedicinare

Civilekonom och ekonom

Fysiker och sjukhusfysiker

Geovetare och naturgeograf

Hortonom, landskapsingenjör och trädgårdsingenjör

Inredningsarkitekt

Jurist

Jägmästare, skogsvetare och skogsmästare

Kiropraktor

Landskapsarkitekt

Logoped

Läkare

Miljöakademiker

Personalvetare

Beteendevetare

Hälsovetare

Kommunikationsyrken

Musei- och kulturmiljöyrken

Samhällsvetare

Agronom och lantmästare

Apotekare

Arbetsmiljöingenjör

Arbetsterapeut

Arkitekt (byggnadsverk)

Audionom

Barnmorska

Beteendevetare

Bibliotekarie

Biolog

Biomedicinare

Biomedicinsk analytiker

Civilekonom och ekonom

Civilingenjör

Diakon

Dietist och nutritionist

Djursjukskötare

Fysiker och sjukhusfysiker

Fysioterapeut

Förskollärare

Geovetare och naturgeograf

Hortonom, landskapsingenjör och trädgårdsingenjör

Hälsovetare

Högskoleingenjör

Inredningsarkitekt

IT-akademiker

Jurist

Jägmästare, skogsvetare och skogsmästare

Kemist

Kiropraktor

Kommunikationsyrken

Landskapsarkitekt

Logoped

Läkare

Grundlärare fritidshem

Grundlärare i årskurs F-3 och årskurs 4-6

Matematiker och statistiker

Miljöakademiker

Musei- och kulturmiljöyrken

Officer

Optiker

Personalvetare

Planeringsarkitekt

Präst - kyrkoherde och komminister

Psykolog

Receptarie

Samhällsvetare

Socionom

Speciallärare och specialpedagog

Studie- och yrkesvägledare

Tandhygienist

Tandläkare

Veterinär

Yrkeslärare i gymnasieskolan

Ämneslärare i årskurs 7–9 och gymnasieskolan