Här finns jobben om fem år

I Sacorapporten Framtidsutsikter presenterar Sacoförbunden årligen sina prognoser för hur arbetsmarknaden för ett antal akademikeryrken kommer att se ut på fem års sikt. Saco vill bidra till ett bra underlag och underlätta för den som ska välja högskoleutbildning. Här hittar du alla yrkesprognoser i en förkortad form utifrån lägena liten konkurrens, balans och stor konkurrens om jobben.

De fullständiga texterna med källhänvisningar hittar du i Sacos rapport Framtidsutsikter 

Arbetsmiljöingenjör

Arbetsterapeut

Arkitekt

Audionom

Biomedicinsk analytiker

Datavetare

Djursjukskötare

Fysioterapeut

Inredningsarkitekt

Kemist

Lärare i årskurs F-3 och årskurs 4-6

Matematiker och statistiker

Officer

Optiker

Planeringsarkitekt

Receptarie

Skolledare

Socionom

Speciallärare och specialpedagog

Tandhygienist

Yrkeslärare i gymnasieskolan

Ämneslärare i årskurs 7–9 och gymnasieskolan

Agronom och lantmästare

Apotekare

Arbetsförmedlare

Bibliotekarie

Biomedicinare

Brandingenjör

Civilekonom och ekonom

Civilingenjör

Dietist och nutritionist

Fysiker och sjukhusfysiker

Geovetare

Hortonom, landskapsingenjör och trädgårdsingenjör

Högskoleingenjör

Jurist

Jägmästare och skogsmästare

Kiropraktor

Landskapsarkitekt

Logoped

Läkare

Psykolog

Studie- och yrkesvägledare

Systemvetare

Tandläkare

Veterinär

Beteendevetare

Biolog och miljövetare

Hälsovetare

Kommunikationsyrken

Musei- och kulturyrken

Personalvetare

Samhällsvetare

Agronom och lantmästare

Apotekare

Arbetsförmedlare

Arbetsmiljöingenjör

Arbetsterapeut

Arkitekt

Audionom

Beteendevetare

Bibliotekarie

Biolog och miljövetare

Biomedicinare

Biomedicinsk analytiker

Brandingenjör

Civilekonom och ekonom

Civilingenjör

Datavetare

Dietist och nutritionist

Djursjukskötare

Fysiker och sjukhusfysiker

Fysioterapeut

Geovetare

Hortonom, landskapsingenjör och trädgårdsingenjör

Hälsovetare

Högskoleingenjör

Inredningsarkitekt

Jurist

Jägmästare och skogsmästare

Kemist

Kiropraktor

Kommunikationsyrken

Landskapsarkitekt

Logoped

Läkare

Lärare i årskurs F-3 och årskurs 4-6

Matematiker och statistiker

Musei- och kulturyrken

Officer

Optiker

Personalvetare

Planeringsarkitekt

Psykolog

Receptarie

Samhällsvetare

Skolledare

Socionom

Speciallärare och specialpedagog

Studie- och yrkesvägledare

Systemvetare

Tandhygienist

Tandläkare

Veterinär

Yrkeslärare i gymnasieskolan

Ämneslärare i årskurs 7–9 och gymnasieskolan