Här finns jobben om fem år

I Sacorapporten Framtidsutsikter presenterar Sacoförbunden årligen sina prognoser för hur arbetsmarknaden för ett antal av deras akademikeryrken kommer att se ut på fem års sikt. Saco vill bidra till ett bra underlag och underlätta för den som ska välja högskoleutbildning. Här hittar du alla yrkesprognoser i en förkortad form utifrån lägena liten konkurrens, balans och stor konkurrens om jobben.

De fullständiga texterna med källhänvisningar hittar du i Sacos rapport Framtidsutsikter 

Se framåt och bortom Coronakrisen

Saco har beslutat att skjuta upp arbetsmarknadsprognosen Framtidsutsikter för 2025 eftersom det just nu är väldigt svårt att överblicka de långsiktiga konsekvenserna av coronaviruset och hur den påverkar ekonomin och jobben. Vi beklagar att detta infaller precis när studievalet är aktuellt. Men det är nu kanske viktigare än någonsin att inte tappa hoppet.

Bra att känna till är också att akademiker är den grupp som har haft högst sysselsättning och lägst arbetslöshet på arbetsmarknaden över tid. En akademisk examen är en investering för livet och har genom åren varit den enskilt bästa försäkringen för att minska risken för arbetslöshet. Ekonomerna har i dagsläget inga svar på hur stor inverkan Coronakrisen kommer ha på ekonomin och på arbetsmarknaden på lång sikt även om många människor just nu drabbas av arbetslöshet eller varsel om arbetslöshet.

Tänk på att det tar cirka 4-5 år innan den som påbörjar en utbildning är klar. Så försök att se lite längre fram, ta ansvar för din gymnasieutbildning och se till att få så bra betyg så att du kan söka in på den utbildning du är intresserad av. Livet måste gå vidare och det är viktigt att tänka framåt och utbilda sig trots den situation som råder nu.

Apotekare

Arbetsmiljöingenjör

Arbetsterapeut

Arkitekt (byggnadsverk)

Audionom

Bibliotekarie

Biomedicinsk analytiker

Data- och systemvetare

Diakon

Dietist och nutritionist

Djursjukskötare

Fysioterapeut

Inredningsarkitekt

Kemist

Lärare i fritidshem

Lärare i årskurs F-3 och årskurs 4-6

Matematiker och statistiker

Officer

Optiker

Planeringsarkitekt

Präst - kyrkoherde och komminister

Psykolog

Receptarie

Skolledare

Socionom

Speciallärare och specialpedagog

Studie- och yrkesvägledare

Tandhygienist

Yrkeslärare i gymnasieskolan

Ämneslärare i årskurs 7–9 och gymnasieskolan

Agronom och lantmästare

Biolog

Biomedicinare

Brandingenjör

Civilekonom och ekonom

Civilingenjör

Fysiker och sjukhusfysiker

Geovetare och naturgeograf

Hortonom, landskapsingenjör och trädgårdsingenjör

Högskoleingenjör

Jurist

Jägmästare, skogsvetare och skogsmästare

Kiropraktor

Landskapsarkitekt

Logoped

Läkare

Miljöutbildad

Personalvetare

Tandläkare

Veterinär

Beteendevetare

Hälsovetare

Kommunikationsyrken

Musei- och kulturmiljöyrken

Samhällsvetare

Agronom och lantmästare

Apotekare

Arbetsmiljöingenjör

Arbetsterapeut

Arkitekt (byggnadsverk)

Audionom

Beteendevetare

Bibliotekarie

Biolog

Biomedicinare

Biomedicinsk analytiker

Brandingenjör

Civilekonom och ekonom

Civilingenjör

Data- och systemvetare

Diakon

Dietist och nutritionist

Djursjukskötare

Fysiker och sjukhusfysiker

Fysioterapeut

Geovetare och naturgeograf

Hortonom, landskapsingenjör och trädgårdsingenjör

Hälsovetare

Högskoleingenjör

Inredningsarkitekt

Jurist

Jägmästare, skogsvetare och skogsmästare

Kemist

Kiropraktor

Kommunikationsyrken

Landskapsarkitekt

Logoped

Läkare

Lärare i fritidshem

Lärare i årskurs F-3 och årskurs 4-6

Matematiker och statistiker

Miljöutbildad

Musei- och kulturmiljöyrken

Officer

Optiker

Personalvetare

Planeringsarkitekt

Präst - kyrkoherde och komminister

Psykolog

Receptarie

Samhällsvetare

Skolledare

Socionom

Speciallärare och specialpedagog

Studie- och yrkesvägledare

Tandhygienist

Tandläkare

Veterinär

Yrkeslärare i gymnasieskolan

Ämneslärare i årskurs 7–9 och gymnasieskolan