Vad händer med arbetsmarknaden efter corona – på lång sikt?

Är det snart dags att välja utbildning efter gymnasiet? Hur ska du tänka då?

Sverige och övriga länder i världen har nu under snart två år haft fokus på att minska spridningen av COVID-19. Det har helt förändrat vår vardag. Restauranger, affärer och hotell har varit mer eller mindre tomma, gränser mellan länder har stängts i perioder och många såväl produktions- som tjänsteföretag har sett sin verksamhet påverkas på ett negativt sett. Det ska också sägas att vissa branscher och företag har gynnats av pandemins effekter. Men trots allt så känner många någon som har blivit av med jobbet och det är lätt att känna oro inför framtiden.

Den här pandemin och dess effekter på ekonomin är unik. Försämringen av ekonomin beror inte på att det var något som fungerade dåligt förut, utan på att bekämpning av smittspridning gör att företag inte kan göra det som normalt behöver göras, i kombination med att människor måste hålla sig hemma för att inte smitta varandra. Nu börjar restriktionerna tas bort i land efter land och ekonomin har börjat vända uppåt igen.

Men det nya livet har medfört nya beteenden och lärdomar. På mycket kort tid flyttades undervisning från klassrummet och föreläsningssalen till nätet. Digitalisering har slagit igenom snabbt och med stor kraft i utbildningssystemet. Högskolestudenten har läraren i en ruta på datorn, trycker på en ikon för att räcka upp handen och ställa en fråga, och kursen tenteras hemma framför datorn. Studenterna har tyvärr upplevt många problem. Men samtidigt har lärare blivit skickligare, tekniken mer anpassad till utbildningarnas krav och sammantaget gjort den internetbaserade utbildningen bättre.

Digitaliseringen av undervisningen kan bli ett bra komplement till undervisning på plats även efter pandemin. Det kan leda till att högskolorna gör fler kurser tillgängliga online. Dessutom kan de lägga ut föreläsningar inom olika ämnesområden där studenter som är osäkra på sina val kan få en tydligare bild av vad det innebära att plugga ämnet. Det kan till och med bli enklare att komma i kontakt med äldre studenter och ta reda på vilka typer av jobb som utbildningen leder till.  

Ny teknik är viktig för hela samhällets utveckling. Tekniska förändringar är det som förändrar och utvecklar arbetsmarknaden. Den tekniska utvecklingen pågår hela tiden och oftast tänker vi inte på det. Det är bara en pryl vi har i handen. Men dagligen utvecklar någon en app, ett spel eller en sak som göra att många människor får nya jobb framöver. I företagen funderar personal hur arbetsuppgifter kan utföras enklare och produkter bli bättre. På universiteten utvecklar studenter och forskare idéer som kommer slå igenom i samhället om ett tiotal år.

Det är svårt att säga hur tekniken kommer förändra jobben och vilka nya jobb som kommer att skapas. Ny teknik slår igenom både långsamt och plötsligt. Den första roboten kom inom industrin redan i slutet på 1960-talet, numera är industrirobotar en naturlig del av en fabrik. Artificiell intelligens, AI, utvecklar idag kontorsjobben och datorprogram hanterar redan många löpande arbetsuppgifter. Denna utveckling kommer att fortsätta påverka jobben för många högskoleutbildade både genom att ta över arbetsuppgifter och tillföra nya. Med en bra högskoleutbildning är det enkelt att lära sig nytt under yrkeslivet och utvecklas med den nya tekniken som kommer.

Klimatförändringar påverkar alla länder i världen, men på olika sätt. Vissa delar av Sverige brottas med återkommande vattenbrist, andra får anpassa samhället till en långsiktig höjning av havsvattennivån. Det krävs inte bara tekniska lösningar utan också kunskap om hur samhället påverkas i allmänhet och vilka anpassningar som krävs av samhällets institutioner för att hantera klimatpåverkan och miljöförändringar. Inom många ämnesområden kommer det behövas göras riskbedömningar av klimatförändringar. Samarbete mellan länder är avgörande för att minska klimatpåverkan. Det kommer krävas många typer av kunskaper för lösa klimatrelaterade problem.

Så oavsett vilket utbildningsområde du väljer kommer din högskoleutbildning göra dig rustad för en framtid i utveckling. Vi brukar säga att man ska välja lika mycket med hjärtat som med hjärnan. Kanske är det så att hjärtat ska få lite större utrymme just nu. Eftersom vi inte har alla fakta på plats och hjärnan inte riktigt kan få sitt just nu. Läs mer om utsikterna på arbetsmarknaden för akademiker i Framtidsutsikter - här finns jobben 2026.