Agronom

Agronomer vet hur mat kan produceras på ett hållbart sätt. De har därför en nyckelroll i omställningen mot ett hållbart samhälle.

Kort om agronomer


Utbildar du dig till agronom får du en tvärvetenskaplig kompetens med koppling till lantbruk och livsmedelsproduktion. Typiska arbetsuppgifter är handläggning, rådgivning, forskning, marknadsföring och verksamhetsledning. Jobben finns ofta på lantbruks- och livsmedelsföretag men du kan även arbeta på banker och försäkringsbolag samt myndigheter, som till exempel Jordbruksverket.

 
Agronomers jobb


 
Lön

Se under Naturvetare eller Naturvetarnas karriärsida om lantbruk.

Jämför med andra löner

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för många olika högskoleutbildningar.

Finns det jobb för agronomer?

 • Arbetsmarknaden för nyexaminerade: Balans
 • Arbetsmarknaden för erfarna: Liten konkurrens

Balans betyder att det finns ungefär lika många jobb som utbildade. 

Prognos om 5 år

Läs om jobbchanserna om fem år i Sacos arbetsmarknadsprognos Framtidsutsikter eller Naturvetarnas arbetsmarknadsinformation om lantbruk.

Vad jobbar agronomer med?

Agronomers arbetsuppgifter är oftast relaterade till livsmedelsproduktion, landsbygdsutveckling eller miljö. De vanligaste arbetsuppgifterna är handläggning, rådgivning, forskning, marknadsföring/försäljning samt verksamhetsledning.

Fler och fler agronomer jobbar med miljö och andra hållbarhetsfrågor. De kan exempelvis arbeta med kvalitets- och miljöledning eller med bistånds- och utvecklingsfrågor. Att kvalitetssäkra, utveckla, marknadsföra och sälja nya produkter är andra vanliga arbetsuppgifter.

Lantbruks- och livsmedelsföretag är vanliga arbetsgivare, men agronomer arbetar också ofta på banker och försäkringsbolag samt på myndigheter såsom till exempel Jordbruksverket. Andra jobbar som rådgivare på olika typer av tjänsteföretag, ofta med lantbruksföretag som kunder. En del arbetar också med forskning och utbildning främst på universitetet.

En agronomexamen öppnar för många olika yrken. Vanliga yrkestitlar är:

 • Handläggare (hanterar ärenden på myndigheter)
 • Rådgivare (ger råd till lantbrukare)
 • Säljare (ägnar sig åt marknadsföring och försäljning av produkter och tjänster)
 • Projektledare (ansvarar för projekt)
 • Lantbrukskonsulent (specialisttjänst inom lanbruk på offentlig sektor)

Det finns drygt 3 400 yrkesverksamma agronomer (SCB, 2019) i Sverige.

Har du en utländsk examen?

För att arbetsgivare lättare ska förstå vad du har för kunskaper är det bra att ha översatt din utländska utbildning till motsvarande utbildning i Sverige. Om du har en avslutad utländsk högskoleutbildning kan du få den bedömd av Universitets- och högskolerådet, UHR. Du får då ett dokument (utlåtande) som du kan använda för att visa vilken utländsk examen du har när du söker jobb. Utlåtandet anger kortfattat vilken svensk examen din utländska examen motsvarar. Läs mer på www.uhr.se

Bedömningen är gratis. Arbetsgivare kan snabbt få hjälp att bedöma utbildning. Detta är också kostnadsfritt. Det är också möjligt att söka jobb utan att ha ett utlåtande från UHR.


Utbildning till agronom


 Om utbildningen

Agronomutbildningen är en tvärvetenskaplig yrkesutbildning som ger en grundläggande förståelse för lantbruks- och livsmedelssektorn. Anknytningen till arbetslivet är tydlig genom hela utbildningen. Genom fallstudier, projektarbete, redovisningar och utredningar tränas viktiga färdigheter.

Innehållet i agronomutbildningen ser olika ut beroende på vilken inriktning du väljer. Agronomutbildningen med ekonomisk inriktning är en ekonomiutbildning med inriktning mot naturvetenskapliga branscher. Husdjursagronomer har kompetens när det gäller professionell djurhållning. Inriktningen mot landsbygdsutveckling ger kunskaper om naturresurser och hur de kan användas för att utveckla samhället. Livsmedelsagronomer är specialiserade på hela livsmedelskedjan från jord till bord. Mark/ växtagronomer är inriktade på lantbrukets växtproduktion.

Hur lång är utbildningen?

För att få en agronomexamen krävs 5 års studier (300 hp). Du söker till ett kandidatprogram och bygger sedan på med ett masterprogram. 

Vilka inriktningar och vidareutbildningar finns?

Det finns 5 kandidatprogram på grundnivå som kan leda fram till en agronomexamen:

 • Ekonomi
 • Husdjur
 • Landsbygdsutveckling
 • Livsmedel
 • Mark/växt

Som agronom kan du utöver agronomexamen ta ut en masterexamen inom husdjursvetenskap, livsmedelsvetenskap, biologi, markvetenskap, företagsekonomi eller nationalekonomi.

Agronomer kan också fortsätta på en forskarutbildning inom dessa ämnen och skaffa sig en forskarexamen. Efter examen finns det möjlighet för agronomer med ekonomiinriktning att vidareutbilda sig till auktoriserad revisor.

Här kan du studera

Se www.slu.se

Behörighet

Du hittar mer information om behörighet på SLU:s webbAntagning.se eller Studera.nu.

Utlandsstudier

Det finns god möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Om du ska läsa hela din agronomutbildning utomlands bör du vara uppmärksam på att agronomutbildningar i andra länder kan vara kortare än den svenska. Kontakta SLU för mer information.
Naturvetarna är Sacos expert på naturvetaryrken

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Naturvetarna

www.naturvetarna.se