Apotekare

Apotekare är hela samhällets läkemedelsexperter. En apotekare kan arbeta med allt från forskning, utveckling, tillverkning, beredning och expediering av läkemedel och med uppföljning av läkemedelsanvändning.

Kort om Apotekare

En apotekare kan arbeta med allt från forskning, utveckling, tillverkning, beredning och expediering av läkemedel och med uppföljning av läkemedelsanvändning.  Apotekare arbetar på myndigheter, företag inom life science-branschen, apotek och inom hälso- och sjukvården. Som apotekare har du goda möjligheter att arbeta internationellt eftersom utbildningen är erkänd av alla länder inom EU. Både receptarier och apotekare är farmaceuter, men apotekaren har en längre utbildning.

Fem års heltidsstudier leder till apotekarexamen och för att du ska få arbeta inom vården behövs förutom examen även en legitimation som utfärdas av Socialstyrelsen.

Apotekares jobb


Apotekares lön

Inom läkemedelsindustrin, på apotek och inom den offentliga sektorn sätts lönen individuellt. Det innebär att du får lön efter den utbildning du har och den kompetens du visar i ditt arbete. Nedanstående löner inkluderar rörliga delar och förmåner.

  • Ingångslönen för apotekare på läkemedelsföretag var år 2019 cirka 34 000 kr per månad. Efter 10 års yrkeserfarenhet var medellönen för en apotekare cirka 60 000 kr per månad.
  • En nyexaminerad apotekare på apotek hade år 2019 cirka 33 500 kr per månad. Efter 10 års yrkeserfarenhet var medellönen för en apotekare cirka 38 000 kr per månad.
  • Ingångslönen för den som valde att arbeta i den offentliga sektorn var 2019 cirka 34 000 kr per månad för en apotekare. Efter 10 års yrkeserfarenhet var medellönen för en apotekare cirka 40 000 kr per månad.
  • Den generella medellönen för nyexaminerade apotekare, oberoende av bransch, var ca 33 500 kr 2019.

Jämför med andra löner

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för många olika högskoleutbildningar.

Finns det jobb för apotekare?

Idag

För nyexaminerade:
Idag liten konkurrens om jobben – det finns fler jobb än utbildade och det är allmänt sett ganska lätt att få jobb särskilt på apotek.

För erfarna: 
Idag liten konkurrens om jobben – det finns fler jobb än utbildade och det är allmänt sett ganska lätt att få jobb. 

Tillgången på arbete kan dock skilja sig åt mellan storstad och landsbygd och vilken bransch man väljer att jobba i. Rent generellt är det gott om jobb på apotek i dagsläget.

Framtiden

Läs om våra prognoser i Framtidsutsikter

Vad jobbar apotekare med?

Apotekare finns i hela kedjan från att ett läkemedel forskas fram till att det når sjukvård, apotek och patienter. Apotekarens breda arbetsmarknad inbegriper läkemedelsföretag, apotek, myndigheter, sjukhus, regioner och universitet. Apotekare är med andra ord samhällets läkemedelsexperter.

Apotekare är ett legitimationsyrke

För att arbeta som apotekare inom hälso- och sjukvården, inklusive apotek, måste du ha en apotekarlegitimation. Legitimation ansöker du om hos Socialstyrelsen efter godkänd praktik.

Apotekare på läkemedelsföretag

Arbetsuppgifterna på läkemedelsföretag är många och apotekarens breda och djupa naturvetenskapliga utbildning passar för flera av de arbetsuppgifter som finns inom life science-branchen.
Eftersom apotekare har en utbildning som inkluderar läkemedelsutveckling såväl som läkemedelsanvändning arbetar därför många apotekare på läkemedelsföretag. Arbetsuppgifterna kan vara vitt skilda och inkludera exempelvis kvalitetssäkring som är viktigt vid produktion av läkemedel. Innan nya läkemedel ska godkännas måste de testas i kliniska prövningar och då kan apotekare arbeta som så kallade kliniska prövningsledare.
När ett läkemedel ska godkännas jobbar apotekare ofta med att ta fram underlag som krävs för detta och olika myndighetskontakter. Även information, marknadsföring och försäljning är områden där det är bra att ha en bred kunskap om läkemedel. Man kan också jobba på små och stora företag som forskar fram nya läkemedelssubstanser.

Apotekare på apotek

Apotek är en viktig del av hälso- och sjukvården. Apotekare arbetar, tillsammans med receptarier, med att expediera läkemedel på recept och ge råd och vägledning till kunderna. De fördjupade kunskaper som apotekare har gör att de är lämpliga för rollerna apotekschef eller läkemedelsansvarig. Den läkemedelsansvarige ansvarar för att apoteket följer lagar och andra bestämmelser och att verksamheten håller hög kvalitet. Apotekare på apotek kan också arbeta med att utbilda apotekspersonal och fungera som expertstöd eller ha andra specialistroller inom apoteksföretag.

Apotekare inom sjukvården

På sjukhusapotek ansvarar apotekare, tillsammans med receptarier, för läkemedelsdistributionen från apoteket till kliniker och informerar om hur läkemedel ska hanteras och användas. Apotekare på sjukhusapotek arbetar nära personalen på sjukhus. Apotekare kan även arbeta med specialtillverkning av läkemedel, som vissa cancerläkemedel och sterila läkemedel eller läkemedel för små barn där man måste individanpassa läkemedelsbehandlingarna. Detta kan apotekare arbeta med på sjukhus eller på specialiserade företag.

En växande roll för apotekare är att på sjukhusets kliniker arbeta tillsammans med läkare för att se till att patienter får rätt läkemedel och att de används på ett bra sätt. Vanligen har dessa apotekare fördjupat sig inom klinisk farmaci, till exempel läst magisterprogram i så kallad klinisk farmaci (se nedan).

Regioner anställer apotekare, dels för arbete på sjukhus, dels som ansvariga för delar av sjukvårdens läkemedelsfrågor. En del regioner har apotekare anställda på läkemedelsinformationscentraler och i läkemedelskommittéer, där de till exempel utreder vilka läkemedel som gör störst nytta. Apotekare kan ansvara för information riktad mot läkare och annan sjukvårdspersonal. Apotekare kan även medverka i forskningsprojekt kring läkemedel.

Apotekare på myndigheter och universitet

Som apotekare kan du också arbeta som utredare på myndigheter som Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och E-hälsomyndigheten. På Giftinformationscentralen arbetar också apotekare. Apotekarprogrammet är forskningsförberedande och apotekare arbetar även som lärare och forskare på universitet och högskolor.

Andra arbetsområden

Apotekare kan även arbeta inom områden som ligger utanför de farmaceutiska. Detta gäller främst inom livsmedel, medicinteknik, kosmetika och kemiteknisk industri, men även inom miljö och naturvård. Det finns idag över 4000 yrkesverksamma apotekare.

Apotekarprogrammet ger dig en bred och djup kunskap inom kemi, biovetenskap och farmaci. Laborationer och praktik kompletterar de teoretiska delarna av utbildningen. Du lär dig hur läkemedel forskas fram, vad läkemedel innehåller, hur de framställs, hur kroppen påverkar läkemedel och hur olika läkemedel kan påverka varandra, hur läkemedel påverkar kroppen vid olika sjukdomar. Att du som apotekare kan jobba inom många olika områden beror till stor del på apotekarprogrammets breda och djupa naturvetenskapliga innehåll.

Jobba i Sverige med en utländsk apotekarexamen

Reglerat yrke

Apotekare är ett reglerat yrke inom hälso- och sjukvård i Sverige. Det betyder att du måste ha legitimation från Socialstyrelsen för att kunna arbeta som apotekare på apotek eller inom hälso- och sjukvård. Om du väljer att jobba inom andra branscher, exempelvis myndighet eller på läkemedelsföretag finns inte ett absolut krav på legitimation.

Såhär går bedömning/värdering av utländsk utbildning till

Du ansöker om att få legitimation hos Socialstyrelsen.  

Det är olika regler för att ansöka om legitimation om du har en utbildning från ett EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz eller om du har en utbildning från något annat land utanför EU.

För dig som har en utbildning till apotekare från ett land som inte är med i EU eller Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz gäller detta:

  • Ansök hos Socialstyrelsen om att få din utbildning granskad.
  • När du har fått din utbildning granskad är nästa steg att göra ett kunskapsprov. Kunskapsprovet består av en teoretisk del och en praktisk del och provet är på svenska.  
  • När du har fått beslut om att ditt kunskapsprov är godkänt ska du gå en kurs i svenska författningar och göra sex månaders praktisk tjänstgöring på apotek.    
  • Du kan börja läsa svenska när du vill, men du behöver visa dina språkkunskaper med ett intyg eller betyg senast när du ska skicka in din ansökan om legitimation.  
  • Skicka in din ansökan om legitimation

Det finns också en möjlighet att gå en ettårig kompletteringsutbildning, antingen på Uppsala universitet eller Göteborgs universitet. Läs mer på Uppsala universitets hemsida och Göteborgs universitets hemsida.

Läs mer på Socialstyrelsens hemsida.

Du som har en utbildning till apotekare från EU, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz behöver fylla i en ansökningsblankett. Blanketten finns på Socialstyrelsens hemsida. Ansökningsförfarandet och de dokument du behöver skicka in kan skilja sig åt beroende på om du är utbildad i ett nordiskt land eller inom övriga EU/Norge,Island, Liechtenstein, Schweiz.

Läs mer på Socialstyrelsens hemsida.Utbildning

Apotekarprogrammet ger dig en bred och djup kunskap inom kemi, biovetenskaper och farmaci. Laborationer och praktik kompletterar de teoretiska delarna av utbildningen. Du lär dig hur läkemedel forskas fram, vad läkemedel innehåller, hur de framställs, hur kroppen påverkar läkemedel och hur olika läkemedel kan påverka varandra, hur läkemedel påverkar kroppen vid olika sjukdomar. Att du som apotekare kan jobba inom många olika områden beror till stor del på apotekarprogrammets breda och djupa naturvetenskapliga innehåll.

Hur lång är utbildningen?

Utbildningen till apotekare är en yrkesexamen på masternivå och omfattar 300 hp motsvarande fem års heltidsstudier inklusive sex månaders praktik på apotek. Gå in på studera.nu för ytterligare information om apotekarprogrammet. Efter att man har fullgjort sin praktik som avslutar utbildningen kan man ansöka om legitimation för apotekare.

Här kan du studera

Apotekarprogrammet ges vid Uppsala universitet, Göteborgs universitet och Umeå universitet. Vid Umeå universitet är utbildningen på distans, där finns även möjlighet för receptarier att vidareutbilda sig till apotekare. Gå in på studera.nu för ytterligare information om apotekarprogrammet.

Vilka inriktningar och vidareutbildningar finns?

Apotekarprogrammet är forskningsförberedande, det vill säga du kan fortsätta med doktorandstudier efter examen. Fullgjorda forskarstudier efter apotekarprogrammet leder fram till doktorsexamen. Under forskarutbildningen undervisar man ofta vid en institution samtidigt som man forskar.
Efter doktorsexamen kan man till exempel arbeta med forskning inom läkemedelsindustrin, som lärare eller forskare vid universitetet eller med kvalificerade tjänster på myndighet.

Vid Uppsala universitet finns en magisterutbildning inom klinisk farmaci. Denna innebär ett års studier och kursen kan läsas av dem som har apotekar- eller farmacie magisterexamen. Denna utbildning kan vara relevant om du vill jobba som klinisk apotekare på sjukhus. För mer information om antagning, kontakta Uppsala universitet.

Behörighet

Områdesbehörighet A13, se tabell på Studera.nu . Eftersom avvikelser kan förekomma rekommenderar vi att du kontrollerar behörigheten i programbeskrivningen på den aktuella högskolans hemsida.

Utlandsstudier

Det brukar finnas goda möjligheter till utbyte med andra länder när du studerar. Kontakta det universitet du vill läsa vid för mer information.

Apotekarprogrammet och apotekaryrket finns över hela världen. Farmaceut är en gemensam beteckning för apotekare och receptarier men yrket receptarie finns bara i Sverige, Norge och Finland. Apotekarprogrammet är EU-anpassad och det betyder att en apotekarexamen från ett EU-land erkänns i andra EU-länder. Om du vill jobba utanför EU kan du behöva komplettera din svenska utbildning.
Sveriges Farmaceuter är Sacos expert på apotekare och receptarier

Sveriges Farmaceuter är ett Sacoförbund med cirka 7 000 medlemmar organiserar Sveriges apotekare och receptarier. Sveriges Farmaceuter är den enda organisation som enbart för apotekares och receptariers villkor och utveckling på arbetsmarknaden. Mer information finns på www.sverigesfarmaceuter.se

Sveriges Farmaceuter

www.sverigesfarmaceuter.se