Arbetsterapeut

Arbetsterapeuten hjälper människor att komma tillbaka till en fungerande vardag efter en sjukdom eller skada, men arbetar också med att hjälpa den som har en medfödd funktionsnedsättning till ett bra liv.

Senast uppdaterad: Tisdag 21 nov 2023

Kort om arbetsterapeuter


Arbetsterapeuten hjälper människor att komma tillbaka till en fungerande vardag efter en sjukdom eller skada, men arbetar också med att hjälpa den som har en medfödd funktionsnedsättning till ett bra liv. Du ska förebygga, lösa och mildra de begränsningar som en sjukdom eller skada kan innebära i vardagen. Typiska arbetsplatser för arbetsterapeuter är sjukhus, vårdcentraler, barn- och vuxenhabilitering och äldreomsorg, men arbetsterapeuter finns även på platser såsom arbetsförmedlingen och elevhälsan.

Arbetsterapeututbildningen omfattar 180 högskolepoäng, motsvarande tre års heltidsstudier, och leder till en arbetsterapeutexamen som berättigar till legitimation.

 
Jobbet


Arbetsterapeuters lön

Lönen för arbetsterapeuter är individuell och differentierad. Det betyder att lönen varierar både mellan individer och mellan olika arbetsgivare och arbetsmarknadssektorer.
Medianlönen för nyutexaminerade är 30 000 kronor per månad, 10 år efter examen 35 550 kronor per månad och 20 år efter examen 37 600 kronor per månad.

Jämför med andra löner

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för 36 olika utbildningar.

Finns det jobb för arbetsterapeuter?

Arbetsmarknaden idag

För nyexaminerade: Liten konkurrens om jobben 
För erfarna: Liten konkurrens om jobben
Liten konkurrens om jobben betyder att det finns färre utbildade än jobb.

Prognos om 5 år

Vill du veta hur det ser ut längre fram? Kolla in vår arbetsmarknadsprognos på 5 år, Framtidsutsikter.

Vad jobbar arbetsterapeuter med?

Arbetsterapeuten arbetar med individer eller grupper för att förebygga, lösa och mildra de begränsningar som en sjukdom eller skada kan innebära i vardagen. Arbetsterapeuten tränar patienter/klienter till att klara eget boende, att få en aktiv fritid, och att klara av skola och arbete. Arbetet sker ofta i team tillsammans med andra yrkesgrupper. Totalt finns det ungefär 12 500 yrkesverksamma legitimerade arbetsterapeuter i Sverige.

De allra flesta arbetsterapeuter har kommun eller landsting som arbetsgivare och arbetar på sjukhus, vårdcentraler, inom barn- och vuxenhabilitering, äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning och inom elevhälsan.

Övriga kan arbeta till exempel på Arbetsförmedlingen eller inom Kriminalvården. En del ägnar sig även åt undervisning och forskning inom arbetsterapi. Allt fler arbetsterapeuter arbetar även inom privat sektor, till exempel på hjälpmedelsföretag eller inom företagshälsovård.

Har du en utländsk arbetsterapeutexamen?

Om du är arbetsterapeut måste du ha en legitimation i Sverige. Arbetsterapeut är ett legitimationsyrke. Det betyder att yrkestiteln ”arbetsterapeut” är skyddad enligt lag och får endast användas av personer som har legitimation. Legitimation utfärdas av Socialstyrelsen.

Det är Socialstyrelsen som gör en bedömning av din utbildning som du har från ett annat land. I bedömningen jämförs utbildningens nivå, längd och innehåll samt yrkeserfarenhet. Ansökan gör du på ett formulär som du hittar på www.socialstyrelsen.se.

Alla arbetsterapeututbildningar i Sverige är godkända av WFOT - World Federation of Occupational Therapists. WFOT är den officiella internationella organisationen för arbetsterapeuter och har idag cirka 100 medlemsorganisationer. På www.wfot.org finns alla världens godkända arbetsterapeututbildningar.

Ansökan om legitimation i Sverige
Har du en arbetsterapeututbildning från ett annat land än Sverige men inom EU eller EES? För att ansöka om legitimation för arbetsterapeut fyller du i ett webbformulär eller blanketten "Ansökan om Legitimation för dig som är utbildad inom EU eller EES (utanför Sverige)". Läs mer hos Socialstyrelsen

Har du en arbetsterapeututbildning från ett land utanför EU och EES? Läs mer om ansökan om legitimation för arbetsterapeut på Socialstyrelsens webbplats.

Utbildningen


Utbildningen är både praktisk och teoretisk. Huvudämnet är arbetsterapi, men du läser också medicin (anatomi och sjukdomslära), samhälls- och beteendevetenskap (psykologi och pedagogik). Studierna handlar om att förstå människors aktivitetsförmåga i olika miljöer och hur de hänger samman med hälsa och ohälsa.

Verksamhetsförlagd undervisning (praktik) ingår som en viktig del av utbildningen. Under dessa studier får du tillämpa dina teoretiska kunskaper och lär känna de arbetsfält där arbetsterapeuter är verksamma.

Utbildningens längd

Arbetsterapeututbildningen omfattar 180 högskolepoäng (motsvarande tre års heltidsstudier) och leder fram till en arbetsterapeutexamen som berättigar till legitimation. Legitimationen söks hos Socialstyrelsen.

Här kan du studera

Arbetsterapeututbildning finns på följande universitet/högskolor: Hälsohögskolan i Jönköping, Karolinska Institutet, Linköpings universitet (Campus Norrköping), Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Umeå universitet och Örebro universitet.

Vid Luleå tekniska universitet och Umeå universitet bedrivs undervisningen på distans.

En ny arbetsterapeututbildning startar också vid Uppsala universitet, med planerad start höstterminen 2024.

Inriktningar & vidareutbildning

Utbildningsorterna har något olika utbildningsprofiler. Ta därför kontakt med respektive universitet/högskola för närmare information, eller läs mer på www.studera.nu.

Som arbetsterapeut kan du välja att utveckla dig till specialist i arbetsterapi eller till ledare, pedagog eller forskare. Dessa utvecklingsvägar ser olika ut och tar olika lång tid att uppnå.

Efter avslutad arbetsterapeutexamen finns möjlighet till fortsatta studier i arbetsterapi; magister-, master-, licentiat- och doktorsexamen. För att bli specialist i arbetsterapi krävs både fördjupad kunskap i arbetsterapi och genomgången specialistutbildning.

Specialistutbildningen hålls i Sveriges Arbetsterapeuters regi.

Behörighet 

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar. Områdesbehörighet 16/A14. Se information om behörighet på Studera.nu.  Kolla med respektive högskola eller universitet då variationer kan förekomma!

Utlandsstudier

De flesta svenska arbetsterapeututbildningar har internationella samarbeten som gör det möjligt för studenter att läsa en del av utbildningen på ett utländskt lärosäte. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt?

Den svenska arbetsterapeututbildningen är godkänd av World Federation of Occupational Therapists (WFOT), vilket gör den internationellt gångbar.


 

Sveriges Arbetsterapeuter är Sacos experter på arbetsterapeuter

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Sveriges Arbetsterapeuter

www.arbetsterapeuterna.se