Arkeolog

Arkeologer arbetar med förhistoriskt och historiskt material. För att kunna finna och tolka dessa spår och sätta in dem i ett sammanhang behövs teoretisk såväl som praktisk kunskap.

Arkeologer arbetar med förhistoriskt och historiskt material. För att kunna finna och tolka dessa spår och sätta in dem i ett sammanhang behövs teoretisk såväl som praktisk kunskap.

En arkeologs arbetsuppgifter kan variera mellan vitt skilda uppdrag. Arbetsgivarna är såväl myndigheter, universitet och högskolor, museer, stiftelser och privata företag. De flesta arkeologer arbetar på ett eller annat sätt med utgrävningar, inventering av kulturmiljöer eller myndighetshandläggning. Fältarkeologer planerar och utför arkeologiska utredningar och undersökningar, kartlägger och dokumenterar formlämningar och kulturlandskap. Andra arkeologer arbetar mer med handläggning av ärenden som rör kulturmiljövårdslagen, finansiering av arkeologisk verksamhet, rådgivning i arkeologiska frågor, forskning och utbildning, analyser, fyndhantering med mera.

Det finns också arkeologer som arbetar med vård av arkeologiskt fyndmaterial i museernas samlingar. Då ingår att levandegöra det förhistoriska och historiska kulturarvet och förmedla kunskap och upplevelser genom utställningar, visningar, litteratur och andra medier.

Det finns några hundra tillsvisdareanställda arkeologer på arbetsmarknaden idag. Under grävsäsong anställs utöver dessa många som har en projektanställning eller annan tidsbegränsad anställning. På senare år har också flera myndigheter såsom Skogsstyrelsen och Trafikverket anställt arkeologer liksom ett antal konsultföretag.

Läs mer under Kulturmiljöyrken

Sacos experter på det här yrket

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i många olika karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan. Om du har ytterligare frågor kan du ställa dem här nedanför..