Arkitektyrken

Det finns fyra olika sorters arkitekter: Arkitekt, Inredningsarkitekt, Landskapsarkitekt och Planeringsarkitekt

Det finns många olika utbildningar för att bli arkitekt, gemensamt för dem är att du utbildas i att formulera dina idéer på ett sådant sätt så att du kan beskriva en tänkt verklighet för någon annan. Till din hjälp övas du under utbildningen i verktyg för att skissa, rita och skapa tredimensionellt både för hand och digitalt.

När du är färdig kommer du kunna hantera olika skalor; planeringsarkitekter jobbar med regioner, städer och områden, landskapsarkitekter jobbar med miljöerna mellan husen, arkitekter jobbar mest med byggnader och inredningsarkitekter med både fasta och lösa inredningar.

För ett så bra resultat som möjligt samarbetar alla olika typer av arkitekter med varandra och med andra yrkesgrupper inom byggbranschen för att tillsammans bygga de bästa möjliga livsmiljöerna för vår framtid. Mer specifik information hittar du under respektive arkitektyrke: Arkitekt, Inredningsarkitekt, Landskapsarkitekt och Planeringsarkitekt

Sveriges arkitekter är Sacos expert på arkitektyrken

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Sveriges Arkitekter

www.arkitekt.se