Arkivarie

Som arkivarie får du arbeta med historien, samtiden och framtiden. Din uppgift är att värdera och bedöma vilken information som kan vara värdefull för forskning nu och i framtiden.

Senast uppdaterad: Torsdag 2 sep 2021

Kort om arkivarier


Som arkivarie får du arbeta med historien, samtiden och framtiden. Din uppgift är att värdera och bedöma vilken information som kan vara värdefull för forskning nu och i framtiden. Det kan handla om allt från skolbetyg, sjukhusjournaler till Karl XII:s barnteckningar och politikers krognotor. Arkivariens kompetens behövs inom alla sektorer i samhället, till exempel kommuner och landsting, myndigheter, museer, företag och ideella organisationer.

Utbildningen för att bli arkivarie varierar från 1–3 år. De flesta skolor kräver dock tidigare högskolestudier för att du ska vara behörig att söka. Arkiv- och informationsvetenskap kan du läsa både som program och som enskild kurs. Ofta ges utbildningen på avancerad nivå inom ramen för ett ABM-program (Arkiv, Bibliotek, Museum) där vissa kurser är gemensamma och andra är ämnesspecifika.


JobbetArkivariers lön

Lönenivån varierar beroende på tjänstens svårighetsgrad och personens kompetens och erfarenhet. Löneutvecklingen skiljer sig också mellan olika arbetsmarknadssektorer, det vill säga om du är anställd kommunalt eller i statlig tjänst och framförallt om du är anställd på en arkivinstitution eller inte.

Medianlönen för nyexade arkivarier är 29 500 kronor. Medianlönen 10 år efter exmen är 35 000 kronor och efter 20 år 38 000 kronor.

Finns det jobb för arkivarier?

  • För nyexaminerade: Balans 
  • För erfarna: Balans

Balans betyder jämvikt på arbetsmarknaden och att det finns ungefär lika många jobb som utbildade.

Covid-19

Arkivarier som arbetar inom offentligt finansierad verksamhet kan indirekt påverkas av en sämre samhällsekonomi. Lågkonjunktur och brist på ekonomiska resurser inom offentlig sektor kan leda till att satsningar inom arkivariers arbetsområde uteblir.

Vad gör arkivarier?

Arkivarien arbetar med historien, samtiden och framtiden. Arkivarien värderar och bedömer vilken information som ska sparas för framtiden. Arkivarieyrket handlar mycket om att samverka med andra yrkesgrupper då informationsförvaltningens utmaningar löses av en mängd olika kompetenser som jobbar tillsammans, till exempel IT-experter, jurister, kvalitetsansvariga med flera.

Arkivarien har ett tvådelat ansvar: dels att "dokumentera nuet", vilket innefattar upprättande av planer för hur dokument ska hanteras och vårdas inom en organisation och dels att "rekonstruera det förflutna", vilket betyder att göra den historiska informationen i arkiven levande, tillgängliga och sökbara för forskare och en intresserad allmänhet.

Arkivarien strukturerar informationen i arkiv som kan innehålla allt från skolbetyg, sjukhusjournaler och kommuners allmänna handlingar till Karl XII:s barnteckningar, politikers krognotor och SVT:s programutbud. Arkivarien bevarar och vårdar arkiv och har såväl vetenskapliga som administrativa arbetsuppgifter, vissa arbetar även med pedagogisk verksamhet. I det pedagogiska arbetet ingår att ta emot skolbesök eller att anordna programverksamhet riktad till allmänheten.

Som arkivarie kan du välja att specialisera dig på olika områden. Vissa arkivarier arbetar med att förvalta historiska texter och jobbar med forskare till exempel på ett universitet.

Andra arbetar med att utveckla digitala lösningar för e-arkiv med att ta fram informationsmodeller och strategier för digitalt långtidsbevarande. Som arkivarie arbetar du i en levande verksamhet med att ge råd och stöd och ser till att arkiven förvaltas på bästa sätt.

Arkivarier som jobbar i offentlig sektor har ett demokratiskt uppdrag där de ser till att offentlighetsprincipen fungerar i praktiken. Arkivarien gör då bedömningar av vilka handlingar som kan lämnas ut till allmänheten, det vill säga gör sekretessprövningar. Då beaktas de juridiska aspekterna kring lagring och publicering av information.

Arkivariens kompetens behövs inom alla sektorer i samhället, på arkivinstitutioner, i kommuner och landsting, på myndigheter, museer, företag, ideella organisationer och som egna företagare.

Läs om fler yrkestitlar för arkivarier


Utbildning


Arkiv- och informationsvetenskap kan läsas både som program och som enskild kurs. Ofta ges utbildningen på avancerad nivå inom ramen för ett ABM-program. Arkiv, Bibliotek, Museum, där vissa kurser är gemensamma och andra är ämnesspecifika.

Vid Mittuniversitetet och Södertörns högskola ges grundkurser i arkivvetenskap.

Utbildningens längd

Utbildningen för att bli arkivarie varierar från 1–3 år. De flesta utbildningsorter kräver dock tidigare högskolestudier för att du ska vara behörig att söka.

Här kan du studera

Arkivvetenskap ges vid en handfull högskolor runt om i landet. På www.studera.nu kan du söka och få aktuella uppgifter om vilka kurser som ges och var du kan läsa.

Kontrollera alltid på högskolans eller universitetets hemsida för aktuell information.

Behörighet

Förkunskapskraven varierar mellan utbildningsorterna till allt från grundläggande behörighet till krav på tidigare högskolestudier. 
Se studera.nu och kolla med respektive högskola eller universitet då variationer kan förekomma!

Utlandsstudier

De flesta universitet och högskolor har utbyten med lärosäten runt om i världen. Den internationella standarden och kraven på utbildningen varierar.


Sacos experter på det här yrket

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.