Arkivarie

Arkivarien arbetar med historien, samtiden och framtiden genom att värdera och bedöma vilken information som ska sparas för framtiden och hur den ska sparas.

En viktig arbetsuppgift är att utveckla användningen av arkiven så att de blir tillgängliga för forskning och utbildning. En annan arbetsuppgift är att göra föremålen tillgängliga för var och en genom utställningar och digitala arkiv. Arkivarier har även ett strategiskt ansvar i att utveckla riktlinjer kring vad som ska bevaras i arkiven, det handlar om att värdera informationen och göra upp en plan för vilka handlingar som inte behöver bevaras.

Var och hur kan man arbeta som arkivarie

Utbildning för att bli arkivarie

Behörighet

Utlandsstudier

Lön före skatt

Arbetsmarknaden för en arkivarie idag

Bra att veta

Sacoförbund och källa

Sacos experter på det här yrket

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.