Audionom

Audionomer hjälper människor som har skadad eller nedsatt hörsel. De tar reda på vad för typ av hörselproblem det rör sig om, provar ut hörselhjälpmedel och ge vård i form av hörselrehabilitering. I vissa fall arbetar även audionomer med diagnostik av balansfunktionen.

Senast uppdaterad: Onsdag 22 nov 2023

Kort om audionomer


Som audionom arbetar du med att hjälpa människor till en bättre vardag. Du diagnostiserar hörsel- och balansfunktion, provar ut och anpassar hörhjälpmedel och arbetar tillsammans med patienten för att hitta bra kommunikationsstrategier i vardagen. Audionomer arbetar inom regioner, privata hörselmottagningar, privata läkarmottagningar, hjälpmedelsindustrin, utbildning och forskning.

Utmärkande för det treåriga Audionomprogrammet är dess tvärvetenskapliga karaktär. Till huvudämnet anknyts kurser i andra relevanta ämnesområden, inom medicin, teknik och psykologi. Grundutbildningen ger dig en kandidatexamen som leder till behörighet att söka legitimation hos Socialstyrelsen.

Efter grundutbildningen finns möjligheten till vidare studier på avancerad nivå och senare eventuellt doktorandnivå.  


Jobbet


Audionomers lön

Genomsnittlig ingångslön (median) för nyexaminerade: 30 800 kr per månad.
Genomsnittlig medianlön efter 10 år: 33 050 kr per månad.
Genomsnittlig medianlön efter 20 år: 36 500 kr per månad.

Finns det jobb för audionomer?

Arbetsmarknaden idag

  • För nyutexaminerade: idag liten konkurrens om jobben - det finns fler jobb än utbildade. 
  • För yrkeserfarna: idag liten konkurrens om jobben. 

För audionomer finns arbetsplatserna oftast i större samhällen/städer där det finns sjukhus samt en större kundkrets för de privata klinikerna. Det är därför inte ovanligt att du kan behöva flytta för att få ditt önskade jobb. Det är ofta stor konkurrens om jobben på utbildningsorterna.

Prognos om 5 år

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadprognos Framtidsutsikter

Vad jobbar audionomer med?

Som audionom tillämpar du tekniska, beteendevetenskapliga och medicinska kunskaper inom hörselområdet (audiologi). Att förebygga uppkomsten av hörselskador och informera kring hörsel är också en del av yrket. I det kliniska arbetet ingår även samtal och vägledning om de psykologiska och psykosociala konsekvenser som en hörselskada kan medföra. Det är därför viktigt att du som audionom har ett terapeutiskt förhållningssätt i yrkesutövningen.

Audionomen har även en betydande pedagogisk roll och bedriver undervisning för patienterna (såväl individuellt som i grupp), anhöriga, arbetskolleger med mera. En del audionomer kombinerar forskning med sitt audionomarbete. Många är anställda i regionens sjukvårds- eller rehabiliteringsverksamhet.

Utöver i regioner arbetar audionomer främst inom privat hörselvård, som anställd i eget företag, eller hos hörapparattillverkarna, som produktspecialister eller inom produktutveckling eller industriforskning. Du  kan också arbeta inom statlig verksamhet, vid universitet- och högskolor eller på Arbetsförmedlingen.

Jobba i Sverige med en utländsk examen

I Sverige är yrkestiteln audionom skyddad och får endast användas av den som har legitimation. Legitimation utfärdas av Socialstyrelsen.

Om du är utbildad i ett EU-land eller i Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz ansöker du om legitimation hos Socialstyrelsen. De gör en bedömning av din utbildning/yrkesbehörighet innan du kan få din legitimation. Läs mer om hur du ansöker om legitimation.

För dig som är utbildad i ett land utanför EU och ovan nämnda länder måste du först ansöka om prövning av utländsk utbildning samt genomgå kunskapsprov i svenska. Därefter kan du göra en formell ansökan om legitimation. Läs mer om hur du ansöker om legitimation.

Jobba utomlands med en svensk examen

Detta ser väldigt olika ut. I Norden är den svenska audionomutbildningen helt godkänd. I flera andra europeiska länder liknar utbildningen och yrket den nordiska men i övrigt varierar det - i vissa länder finns audionomyrket inte alls. Istället är det ofta läkare eller tekniker som sköter hörselvården och hörapparatutprovningen på sina privata mottagningar.

I USA, Australien och på Nya Zeeland har man till exempel fyra eller femåriga magisterutbildningar, vilket innebär att den svenska audionomutbildningen inte räcker till. Kontakta därför motsvarande Högskoleverket eller Socialstyrelsen i det land du vill arbeta i för mer information.

Utbildning


Audionomprogrammet har huvudämnet audiologi eller hörselvetenskap som det också kallas. Till huvudämnet knyts kurser i andra relevanta ämnesområden. Utmärkande för utbildningen är dess tvärvetenskapliga karaktär.

I huvudämnet ingår följande: vetenskapsmetodik, audiologisk diagnostik och rehabilitering, teknisk audiologi med akustik och signalbehandling, klinisk utbildning, rehabiliteringsplanering, psykosocial och pedagogisk hörselrehabilitering, medicinsk audiologi med anatomi och fysiologi och hörapparatteknik.

Övriga ämnen som ingår är: Fysik, psykologi, neurologi, gerontologi och geriatrik, fonetik och lingvistik, pedagogik och terapeutiskt förhållningssätt.

Arbetsplatspraktik på audionommottagning är integrerad i utbildningen.

Utbildningens längd

Grundutbildningen ger dig en kandidatexamen vilket motsvarar 180 hp. Efter tre år kan du söka legitimation hos Socialstyrelsen utifrån samtliga studieorters utbildningar.

Vidareutbildning

På alla studieorter finns det möjlighet att läsa till en masters- eller magisterexamen efter avslutad grundutbildning. Det finns även möjlighet att forska och doktorera inom audiologin.

Här kan du studera

Karolinska Institutet i Stockholm, Göteborgs universitet, Örebro universitet och Lunds universitet. Mer information på www.studera.nu.

Behörighet

Områdesbehörighet 16/A14, läs mer på Studera.nu. Eftersom avvikelser kan förekomma rekommenderar vi att du kontrollerar behörigheten i programbeskrivningen på den aktuella högskolans hemsida.

Utlandsstudier

Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Karolinska Institutet erbjuder utbytesstudier i Belgien och jobbar även med kontakter i USA och Norge.  

Möjlighet till mastersutbildning utomlands finns även efter genomförd kandidatutbildning. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. Göteborgs och Örebro universitet erbjuder också möjlighet att skriva projektarbete utomlands.
SRAT/Audionomerna är Sacos expert på Audionom

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.