Banktjänsteman

Inom bankvärlden finns många olika slags yrkestitlar, såsom rådgivare, bankjurister, fondmäklare och analytiker.

 

Som banktjänsteman har man ofta ett utåtriktat arbete med mycket kontakt med kunder. In- och utlåning, köp och försäljning av värdepapper, utlandsbetalningar och krediter är exempel på sådant en banktjänsteman arbetar med. Den höga IT-nivån inom bankerna gör också att branschen anställer många med goda IT- kunskaper.

Vanliga utbildningsbakgrunder är Civilekonom/Ekonom, Jurist, Samhällsvetare och Systemvetare. Läs mer under de rubrikerna samt under Yrken A-Ö på www.arbetsformedlingen.se.

Sacos experter på det här yrket

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i många olika karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan. Om du har ytterligare frågor kan du ställa dem här nedanför..

Civilekonomerna

www.civilekonomerna.se

Jusek

www.jusek.se