Banktjänsteman

Inom bankvärlden finns många olika slags yrkestitlar, såsom rådgivare, bankjurister, fondmäklare och analytiker.

Kort om bankstjänstemän 


Som banktjänsteman har man ofta ett utåtriktat arbete med mycket kontakt med kunder. In- och utlåning, köp och försäljning av värdepapper, utlandsbetalningar och krediter är exempel på sådant en banktjänsteman arbetar med. Den höga IT-nivån inom bankerna gör också att branschen anställer många med goda IT- kunskaper.

Vanliga utbildningsbakgrunder är Civilekonom/EkonomJuristSamhällsvetare och Systemvetare. Läs mer där samt under Yrken A-Ö på www.arbetsformedlingen.se.

 

Civilrekonomerna och Jusek är Sacos experter på Banktjänstemän

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.