Banktjänsteman

Inom bankvärlden finns många olika slags yrkestitlar, såsom rådgivare, bankjurister, fondmäklare och analytiker.

Kort om bankstjänstemän 


Som banktjänsteman har man ofta ett utåtriktat arbete med mycket kontakt med kunder. In- och utlåning, köp och försäljning av värdepapper, utlandsbetalningar och krediter är exempel på sådant en banktjänsteman arbetar med. Den höga IT-nivån inom bankerna gör också att branschen anställer många med goda IT- kunskaper.

Vanliga utbildningsbakgrunder är Civilekonom/EkonomJuristSamhällsvetare och Systemvetare. Läs mer där samt under Yrken A-Ö på www.arbetsformedlingen.se.

 

Akavia är Sacos expert på Banktjänstemän

Akavia är förbundet för dig som valt den akademiska vägen. Förbundet bildades av Jusek och Civilekonomerna 2020 och samlar idag 130 000 ekonomer, jurister, samhällsvetare, IT-akademiker, personalvetare och kommunikatörer. Förbundet är partipolitiskt obundet och det näst störst förbundet inom Saco. Akavia vill att varje medlem ska få full utväxling på sin akademiska utbildning genom hela arbetslivet. En viktig utgångspunkt för det nya förbundet är att vara en pådrivande kraft i frågor som är viktiga för våra yrkesgrupper. Med stöd i kunskap om våra olika professioners villkor vill vi finna nya och innovativa sätt att vara ett attraktivt stöd i akademikernas arbetsliv.