Banktjänsteman

Inom bankvärlden finns många olika slags yrkestitlar, som rådgivare, bankjurister, fondmäklare och analytiker.

Senast uppdaterad: Måndag 4 dec 2023

Kort om banktjänstemän 


Som banktjänsteman har man ofta ett utåtriktat arbete med mycket kontakt med kunder. In- och utlåning, köp och försäljning av värdepapper, regelverksefterlevnad, riskanalys, utlandsbetalningar och krediter är exempel på sådant en banktjänsteman arbetar med. Den höga IT-nivån inom bankerna gör också att branschen anställer många med goda IT- kunskaper.

Vanliga utbildningsbakgrunder är Civilekonom/EkonomJuristSamhällsvetare och Systemvetare. Läs mer där samt under Yrken A-Ö på www.arbetsformedlingen.se.

 

Akavia är Sacos expert på Banktjänstemän

Akavia är förbundet för dig som valt den akademiska vägen. Förbundet bildades av Jusek och Civilekonomerna 2020 och samlar idag 130 000 ekonomer, jurister, samhällsvetare, IT-akademiker, personalvetare och kommunikatörer.