Beteendevetare

Beteendevetare är ett samlingsnamn för många olika yrken där det krävs kompetens i hur människor fungerar i olika sociala sammanhang.

Senast uppdaterad: Onsdag 22 nov 2023

Kort om beteendevetare


Beteendevetare är ett samlingsnamn för många olika yrken där det krävs kompetens i hur människor fungerar i olika sociala sammanhang. Arbetsuppgiften kan bestå i att ansvara för utredningar, undersökningar, behandlingsinsatser och kompetensutveckling. Som beteendevetaren arbetar du nära de områden som socionomer, personalvetare och samhällsvetare jobbar med.

En beteendevetenskaplig utbildning på grundnivå tar tre år för att få kandidatexamen. De övergripande huvudämnena är i första hand pedagogik, psykologi och sociologi, varav specialisering ofta sker på ett av ämnena. Det finns totalt cirka 60 olika beteendevetenskapliga utbildningsprogram du kan välja mellan i Sverige.


JobbetBeteendevetares lön

  • Medianlön för nyexaminerad beteendevetare (0-5 år efter examen): 34 000 kr
  • Medianlön 10 år efter examen (10-20 år efter examen): 38 800 kr
  • Medianlön 20 år efter examen (20-25 år efter examen): 39 650 kr

Medellön 40 210 kr

Uppgifter hämtade från SACOs lönestatistik från 2022

Jämför med andra löner

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för 36 olika utbildningar.

Finns det jobb för beteendevetare?

Arbetsmarknaden idag

Enligt SCBs Arbetskraftsbarometer 2020 uppger en majoritet av arbetsgivarna som anställer personal- och beteendevetare att det är god eller balanserad tillgång på nyutexaminerade.

  • För nyexaminerade: Idag stor konkurrens om jobben (det finns fler utbildade än det finns jobb).
  • För erfarna: Idag balans på arbetskraft (det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb).

Prognos om 5 år

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadsprognos Framtidsutsikter

Vad jobbar beteendevetare med?

Beteendevetare arbetar inom många områden och med en bred variation av arbetsuppgifter. Valet av arbetsuppgifter påverkas av inriktningen på studierna.

En del skaffar sig en specialistinriktning redan under utbildningen, som de sedan arbetar inom, medan andra specialiserar sig när de har börjat arbeta. Specialiseringar kan till exempel vara organisationsutveckling, rehabilitering, behandlingsarbete eller interaktion mellan människa och IT.

Beteendevetare är en växande yrkeskategori. En hel del beteendevetare är egenföretagare med konsultverksamhet. Exempel på arbetsuppgifter är att ansvara för utredningar, undersökningar, behandlingsinsatser och kompetensutveckling. Arbeten återfinns inom områden som ligger nära socionomers, personalvetares och samhällsvetares yrken.

På Akademikerförbundet SSR:s webbplats kan du läsa mer om hur det är att jobba som beteendevetare.

Se Akademikerförbundet SSR:s film om beteendevetare

Utbildning


En beteendevetenskaplig utbildning på grundnivå omfattar tre år (180 högskolepoäng) för en kandidatexamen. Därefter kan man fortsätta på avancerad nivå ytterligare två år för en masterexamen. På forskarnivå finns licentiatexamen och doktorsexamen som omfattar två respektive fyra år. Läs mer på www.studera.nu.

Inriktningar & vidareutbildning

De beteendevetenskapliga ämnena finns inom pedagogik, psykologi, sociologi och socialpsykologi, varav ett väljs till huvudämne. En del blandar in andra delar i sin beteendevetenskapliga utbildning, till exempel juridik, genusvetenskap, utredningsmetodik, IT, företagsekonomi, informatik, organisation eller andra samhällsvetenskapliga ämnen.

En beteendevetenskaplig utbildning får du antingen genom att läsa ett program eller fristående kurser. Väljer du att läsa fristående kurser sätter du själv samman en examen.

Fundera på vad du är mest intresserad av och undersök sedan var du kan läsa just dessa ämnen.

Här kan du studera

Beteendevetenskapliga ämnen kan man studera vid de allra flesta svenska universitet och högskolor. Det finns totalt ungefär 60 olika beteendevetenskapliga utbildningsprogram. Många lärosäten erbjuder beteendevetenskapliga utbildningsprogram med olika inriktningar. Därutöver finns det fristående kurser på de flesta lärosäten. Mer information hittar du på www.studera.nu och på respektive högskolas eller universitets hemsida.

Behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar. Behörighetskraven varierar mellan olika utbildningar. Se information om behörighet på Studera.nu. Kolla med respektive högskola eller universitet eftersom variationer kan förekomma!

Akademikerförbundet SSR och Akavia är Sacos experter på Beteendevetare

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Akademikerförbundet SSR

www.akademssr.se

Akavia

www.akavia.se