Bibliotekarie

Bibliotekarier är informationsspecialister som finns över hela arbetsmarknaden, från tjänster vid folkbibliotek, vid skol-, gymnasie- och folkhögskolebibliotek, universitets- och högskolebibliotek och sjukhusbibliotek, till tjänster inom näringslivet och organisationer.

Bibliotekarien är en informationsspecialist med speciell kompetens att hantera och strukturera information utifrån ett användarperspektiv. Bibliotekarier arbetar med att organisera och söka tryckta och elektroniska medier och granskar kritiskt olika informationskällors kvalitet och innehåll.

Det är inte ovanligt att en bibliotekarie arbetar på flera olika slags bibliotek under sitt yrkesliv.

Model.CurrentPage.FAQUpperText

Var och hur arbetar en bibliotekarie

Utbildning för att bli bibliotekarie

Behörighet

Utlandsstudier

Lön före skatt

Arbetsmarknaden för en bibliotekarie idag

Sacoförbund och källa

 

Sacos experter på det här yrket

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.