Bioinformatiker

Bioinformatik har växt fram som ett arbetsområde i gränslandet mellan matematik, it och biologi för att kunna hantera och analysera biologiska data.

Bioinformatiker behövs för att hantera och analysera de stora mängder biologiska data som genereras av nya effektiva analysmetoder.

De stora gensekvenseringsprojekten och den pågående kartläggningen av proteinernas struktur och funktion i cellen är exempel på områden där biologiskt kunniga personer med kompetens kring att analysera data behövs.

Verktygen för bioinformatiker är datavetenskapliga men frågeställningarna är biologiska. Flera universitet erbjuder mastersprogram i bioinformatik för de som läst ett kandidatprogram i biologi, biomedicin eller matematik och data kompletterat med kunskaper i cellbiologi.

Läs mer under Biolog.

Sacos experter på det här yrket

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i många olika karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan. Om du har ytterligare frågor kan du ställa dem här nedanför..

Naturvetarna

www.naturvetarna.se

Sveriges Farmaceuter

www.sverigesfarmaceuter.se