Bioinformatiker

Bioinformatik analyserar och hanterar biologisk data relaterat till vår hälsa eller andra organismers funktion. En uppgift som blir allt viktigare i takt med att möjligheterna att ta tillvara data ökar.

Kort om bioinformatiker


Bioinformatiker hanterar och analyserar de stora mängder biologiska data som genereras av nya effektiva analysmetoder. Konkret kan det handla om data från gensekvensering, kartläggning av proteiner eller hälsodata genererad från kontinuerlig hälsoövervakning. Verktygen för bioinformatiker är datavetenskapliga men frågeställningarna är ofta medicinska.

Flera universitet erbjuder mastersprogram i bioinformatik. Läs mer på studera.nu eller på respektive lärosätes webbplats.

Läs mer under Biolog.

 

Sacos experter på naturvetaryrken

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Naturvetarna

www.naturvetarna.se

Sveriges Farmaceuter

www.sverigesfarmaceuter.se