Bioinformatiker

Bioinformatik har växt fram som ett arbetsområde i gränslandet mellan matematik, it och biologi för att kunna hantera och analysera biologiska data.

Kort om bioinformatiker


Bioinformatiker behövs för att hantera och analysera de stora mängder biologiska data som genereras av nya effektiva analysmetoder. Konkret kan det handla om gensekvensering, kartläggning av proteiner eller hjärnans funktion eller att använda vårddata för att effektivisera hälso- och sjukvården.Verktygen för bioinformatiker är datavetenskapliga men frågeställningarna är biologiska.

Flera universitet erbjuder mastersprogram i bioinformatik för de som läst ett kandidatprogram i biologi, biomedicin eller matematik och data kompletterat med kunskaper i cellbiologi.

Läs mer under Biolog.

 

Sacos experter på naturvetaryrken

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Naturvetarna

www.naturvetarna.se

Sveriges Farmaceuter

www.sverigesfarmaceuter.se