Bioinformatiker

Bioinformatiker använder framför allt molekylärbiologisk data för att få fram mer precisa eller individanpassade behandlingsmetoder. De kan också arbeta med molekylärbiologisk data från andra organismer.

Kort om bioinformatiker


Bioinformatiker hanterar och analyserar de stora mängder biologiska data som genereras av nya effektiva analysmetoder. Det handlar ofta om molekylärbiologisk data från gensekvensering, kartläggning av proteiner eller hälsodata genererad från kontinuerlig hälsoövervakning. Verktygen för bioinformatiker är ofta matematiska och datavetenskapliga, samtidigt som frågeställningarna ofta är medicinska.

Flera universitet erbjuder mastersprogram i bioinformatik. Läs mer på studera.nu eller på respektive lärosätes webbplats.

Läs mer under Biolog.

 

Sacos experter på naturvetaryrken

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Naturvetarna

www.naturvetarna.se

Sveriges Farmaceuter

www.sverigesfarmaceuter.se