Biolog

Biologer arbetar ofta med frågor som rör vår hälsa eller miljö. De förstår evolutionära, ekologiska och fysiologiska processer och har kunskap om livets kemi, celler, organ, populationer och ekosystem.

Kort om biologer


Som biolog har du kunskap om olika livsformer och arbetar framför allt med frågor som rör vår hälsa eller miljö. Några arbetar inom läkemedelsindustrin med exemeplvis kvalitetstester och produktutveckling. Andra jobbar med utredning, analys eller handläggning av ärenden inom exempelvis miljöområdet. Att arbeta med tillståndsfrågor och se till att olika verksamheter följer lagar och föreskrifter är också vanligt.

Jobbet

En stor del av arbetet sker framför datorn, men det finns möjlighet att kombinera det arbetet med pratiskt arbete i fält eller på labbet.Biologers lön

Se under Naturvetare eller Naturvetarnas karriärsidor för biologi.

Jämför med andra löner

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för 36 olika utbildningar.

Finns det jobb för biologer idag?

Arbetsmarknaden idag

  • För nyexaminerade: Balans (det finns ungefär lika många utbildade som jobb).
  • För erfarna: Balans.

Prognos om 5 år

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadprognos Framtidsutsikter eller i Naturvetarnas arbetsmarknadsinformation för biologer.

Vad jobbar biologer med?

Biologer arbetar framför allt med frågor som rör vår hälsa eller miljö.

Biologer inriktade mot hälsa arbetar ofta med kvalitetstestning, provning och produktutveckling. De finns i life science-branschen bland annat inom läkemedelsindustrin samt i hälso- och sjukvården på diagnostiska laboratorier.

Biologer med fokus på miljö och ekologi jobbar ofta som konsulter inom miljöområdet, som ekologer, samhällsplanerare, inventerare, utredare, miljö- och hållbarhetsrevisorer, miljösamordnare eller -chefer. Livsmedels-, djurskydds- samt miljö- och hälsoskyddsinspektörer är också ofta biologer. Alla dessa tjänster ägnar sig åt tillsyn dvs. säkerställer att olika verksamheter följer lagar och föreskrifter inom området.

Vanliga yrkestitlar för biologer är handläggare (hanterar ärenden på en myndighet), forskare (ägnar sig åt FoU på privat eller offentlig sektor), doktorand (är antagen till en forskarutbildning), biolog och projektledare (leder projekt ofta inom hälsa eller miljö).

Oavsett inriktning finns det en arbetsmarknad inom forskning, utveckling och utbildning. Många biologer breddar sin utbildning genom att läsa exempelvis kommunikation, marknadsföring, juridik eller ekonomi och jobbar som exempelvis vetenskapsjournalister (journalist med specialistkunskap inom något vetenskapsområde) och miljö- och hållbarhetsrevisorer (följer upp en verksamhets miljö- och hållbarhetsarbete). I allt större utsträckning behövs biologer med teknisk kompetens för att utveckla produkter, processer och tjänster.

Biologer med specialistinriktningar av olika slag finns framför allt på offentlig sektor, på myndigheter, universitet och högskolor. Inom landstingen finns exempelvis sjukhusgenetiker; på djurparker etologer och zoologer, samt på botaniska trädgårdar botaniker.

Det finns ca 13 000 biologer på arbetsmarknaden (SCB, 2019).

Läs om fler yrkestitlar för biologer

Har du en utländsk biologexamen?

För att arbetsgivare lättare ska förstå vad du har för kunskaper är det bra att ha översatt din utländska utbildning till motsvarande utbildning i Sverige. Om du har en avslutad utländsk högskoleutbildning kan du få den bedömd av Universitets- och högskolerådet, UHR. Du får då ett dokument (utlåtande) som du kan använda för att visa vilken utländsk examen du har när du söker jobb. Utlåtandet anger kortfattat vilken svensk examen din utländska examen motsvarar. Bedömningen är gratis. Läs mer på www.uhr.se

Utbildning


Biologutbildningen är mycket bred och ger studenterna stora möjligheter att själva utforma sin utbildning. Viktiga grundläggande biologiska kurser är cellbiologi, mikrobiologi, fysiologi, genetik, botanik, zoologi och ekologi.

De flesta biologer läser också minst en termin kemi, matematik och statistik samt kanske ytterligare något ämne såsom geovetenskap, kommunikation eller ekonomi. På en del orter finns också färdiga inriktningar mot exempelvis miljö och naturvård, molekylärbiologi, marinbiologi eller sötvattensbiologi det vill säga limnologi.

I alla kurser läggs stor vikt vid att utveckla förmågan att göra självständiga bedömningar, att kommunicera samt att kunna hantera problem. Praktiskt arbete i form av laborationer eller fältstudier är vanliga inslag på utbildningen. 

Utbildningen är mycket bred, så för att underlätta dina möjligheter att få ett arbete efter examen är det viktigt att du under studierna funderar på vad du vill arbete med. För mer info se www.studera.nu.

Utbildningens längd

Det finns ett stort antal kandidatprogram inom biologi, med olika inriktningar. De flesta biologer väljer därefter att fortsätta på en påbyggnadsutbildning och en hel del fortsätter också på en forskarutbildning för att doktorera.

Inriktningar & vidareutbildning

Botanik, cellbiologi, ekologi, etologi, genetik, immunologi, limnologi, marinbiologi, mikrobiologi, molekylärbiologi, naturvård, neurobiologi, populationsbiologi, strukturbiologi, toxikologi, zoologi och biologisk mångfald är några exempel på inriktningar inom biologin. För mer info se www.studera.nu.

Här kan du studera

Se www.studera.nu

Behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar. För att läsa biologi krävs ofta särskild behörighet.

Se information om behörighet på Studera.nu. Kolla också med respektive högskola eller universitet då lokala variationer förekommer.

Utlandsstudier

Det finns goda möjligheter att studera utomlands. Mer info under Naturvetare.

Där finns också information om att arbeta utomlands och om möjligheterna att få arbete i Sverige med en utländsk examen inom biologi.
Naturvetarna är Sacos experter på naturvetaryrken

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Naturvetarna

www.naturvetarna.se