Biolog

Som biolog arbetar du med levande ting. Du har kunskap om olika livsformer på cell- och molekylär nivå och arbetar framför allt med frågor som rör vår hälsa eller miljö.

Kort om biologer


Som biolog arbetar du med levande ting. Du har kunskap om olika livsformer på cell- och molekylär nivå och arbetar framför allt med frågor som rör vår hälsa eller miljö. Några arbetar inom läkemedels och bioteknikindustrin och då ofta med kvalitetstest och produktutveckling. Andra jobbar med tillsyn och säkerställer att olika verksamheter följer lagar och föreskrifter, till exempel som miljö- och hälsoskyddsinspektörer eller inom djurskydds- och livsmedelsbranschen.

De flesta biologer har en magister eller masterexamen som kräver tre till fem års studier.

JobbetBiologers lön

Se under Naturvetare eller Naturvetarnas karriärsidor för biologi.

Jämför med andra löner

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för 36 olika utbildningar.

Finns det jobb för biologer idag?

Arbetsmarknaden idag

  • För nyexaminerade: Stor konkurrens om jobben (det finns fler utbildade än det finns jobb). Nyexaminerade biologer upplever alltför ofta att de inte är förberedda för ett arbetsliv utanför akademin. Det medför tyvärr att alltför många har svårt att få ett kvalificerat och relevant arbete efter examen.
  • För erfarna: Balans (det finns ungefär lika många utbildade som jobb).

Prognos om 5 år

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadprognos Framtidsutsikter eller i Naturvetarnas arbetsmarknadsinformation för biologer.

Vad jobbar biologer med?

Biologer arbetar framför allt med frågor som rör vår hälsa eller miljö.

Biologer inriktade mot hälsa arbetar ofta med kvalitetstestning, provning och produktutveckling. De finns i life science-branschen bland annat inom läkemedelsindustrin samt i hälso- och sjukvården på diagnostiska laboratorier.

Biologer med fokus på miljö och ekologi jobbar ofta som konsulter inom miljöområdet, som ekologer, samhällsplanerare, inventerare, utredare, miljö- och hållbarhetsrevisorer, miljösamordnare eller -chefer. Livsmedels-, djurskydds- samt miljö- och hälsoskyddsinspektörer är också ofta biologer. Alla dessa tjänster ägnar sig åt tillsyn dvs. säkerställer att olika verksamheter följer lagar och föreskrifter inom området.

Vanliga yrkestitlar för biologer är handläggare (hanterar ärenden på en myndighet), forskare (ägnar sig åt FoU på privat eller offentlig sektor), doktorand (är antagen till en forskarutbildning), biolog och projektledare (leder projekt ofta inom hälsa eller miljö).

Oavsett vilken inriktning du väljer finns det en arbetsmarknad inom forskning, utveckling och utbildning. Många biologer breddar sin utbildning genom att läsa exempelvis kommunikation, marknadsföring, juridik eller ekonomi och jobbar som exempelvis vetenskapsjournalister (journalist med specialsitkunskap inom något vetenskapsområde) och miljö- och hållbarhetsrevisorer (följer upp en verksamhets miljö- och hållbarhetsarbete). I allt större utsträckning behövs biologer med teknisk kompetens för att utveckla produkter, processer och tjänster.

Biologer med specialistinriktningar av olika slag finns framför allt på offentlig sektor, på myndigheter, universitet och högskolor. Inom landstingen finns exempelvis sjukhusgenetiker; på djurparker etologer och zoologer, samt på botaniska trädgårdar botaniker.

Det finns ca 12 000 biologer på arbetsmarknaden (SCB, 2016).

Läs om fler yrkestitlar för biologer

Har du en utländsk biologexamen?

För att arbetsgivare lättare ska förstå vad du har för kunskaper är det bra att ha översatt din utländska utbildning till motsvarande utbildning i Sverige. Om du har en avslutad utländsk högskoleutbildning kan du få den bedömd av Universitets- och högskolerådet, UHR. Du får då ett dokument (utlåtande) som du kan använda för att visa vilken utländsk examen du har när du söker jobb. Utlåtandet anger kortfattat vilken svensk examen din utländska examen motsvarar. Läs mer på www.uhr.se

Bedömningen är gratis. Arbetsgivare kan snabbt få hjälp att bedöma utbildning. Detta är också kostnadsfritt. Det är också möjligt att söka jobb utan att ha ett utlåtande från UHR.

Utbildning


Biologutbildningen är mycket bred och ger studenterna stora möjligheter att själva utforma sin utbildning. Viktiga grundläggande biologiska kurser är cellbiologi, mikrobiologi, fysiologi, genetik, botanik, zoologi och ekologi.

De flesta biologer läser också minst en termin kemi, matematik och statistik samt kanske ytterligare något ämne såsom geovetenskap, kommunikation eller ekonomi. På en del orter finns också färdiga inriktningar mot exempelvis miljö och naturvård, molekylärbiologi, marinbiologi eller sötvattensbiologi det vill säga limnologi. I alla kurser läggs stor vikt vid att utveckla förmågan att göra självständiga bedömningar, att kommunicera samt att kunna hantera problem. Laborationer eller fältstudier är viktiga inslag i utbildningen.

Utbildningens längd

De flesta biologer har en magister eller masterexamen. För mer information se under Naturvetare.

Inriktningar & vidareutbildning

Biokemi, bioteknik, botanik, cellbiologi, ekologi, etologi, genetik, immunologi, limnologi, marinbiologi, mikrobiologi, molekylärbiologi, naturvård, neurobiologi, populationsbiologi, strukturbiologi, toxikologi, zoologi och biologisk mångfald är några exempel på inriktningar inom biologin.

Det är vanligt att biologer fotsätter på en forskarutbildning.

Här kan du studera

Se www.studera.nu

Behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar. För att läsa biologi krävs ofta särskild behörighet.

Se information om behörighet på Studera.nu. Kolla också med respektive högskola eller universitet då lokala variationer förekommer.

Utlandsstudier

Se under Naturvetare.

Där finns också information om din svenska utbildning blir giltig internationellt och möjligheten att få arbete i Sverige med en utländsk examen inom biologi.
Naturvetarna är Sacos experter på naturvetaryrken

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Naturvetarna

www.naturvetarna.se