Biomedicinsk analytiker

Biomedicinska analytiker gör de laborativa analyser som krävs för att läkare ska kunna bedöma om en patient har en viss sjukdom, hur utbredd den är samt huruvida en viss behandling har gett resultat.

Var och hur arbetar en biomedicinsk analytiker?

Utbildning för att bli biomedicinsk analytiker

Jobba utomlands med din svenska examen

Har du en utländsk biomedicinsk analytikerexamen?

Lön före skatt

Naturvetarna är Sacos experter på naturvetaryrken

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan

Naturvetarna

www.naturvetarna.se