Biomedicinsk analytiker

Biomedicinska analytiker arbetar med diagnostik inom hälso- och sjukvården. De gör analyserna som krävs för att bedöma om en patient har en viss sjukdom, hur utbredd den är samt om en viss behandling har gett resultat.

Kort om biomedicinsk analytiker


Biomedicinska analytiker (BMA) ansvarar för en stor del av den bakomliggande diagnostik som krävs för att lbedöma om en patient har en viss sjukdom, hur utbredd den är samt om en genomförd behandling gett resultat. 

Vanliga arbetsgivare är sjukhuslaboratorier och analys- och life science-företag men även organisationer inom djursjukvård, rättsmedicin och på statliga myndigheter och forskningslaboratorier. 

Biomedicinska analytiker utbildas på det treåriga Biomedicinska analytikerprogrammet. Teori varvas med praktik under hela utbildningen och den yrkesförlagda utbildningen är en viktig del. Efter examen kan du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen, vilket är nödvändigt om du ska arbeta som biomedicinsk analytiker inom hälso- och sjukvården.


JobbetBiomedicinska analytikers lön

Medianlönen för nyexaminerade biomedicinska analytiker var 2021 ca 29 000 kr per månad. Efter 10 år i yrket var lönen ca 35 000 kr per månad.

Idag lönar det sig dåligt att utbilda sig till biomedicinsk analytiker för att arbeta inom hälso- och sjukvården. Du hittar översiktlig information om löner på Naturvetarnas webb, men du bör alltid kontakta en ombudsman för individuell lönerådgivning innan du accepterar ett jobberbjudande.

Jämför med andra löner

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för 36 olika utbildningar.

Finns det jobb för biomedicinska analytiker?


Arbetsmarknadens idag

  • För nyexaminerade: Liten konkurrens om jobben (det finns fler jobb än utbildade).
  • För erfarna: Liten konkurrens om jobben.

Prognos om 5 år

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadprognos Framtidsutsikter och i Naturvetarnas arbetsmarknadsinformation för utbildade inom medicin och laboratorievetenskap.

Vad jobbar biomedicinska analytiker med?

Biomedicinska analytiker gör analyser, provtagningar, bearbetar, redovisar och bedömer mät- och undersökningsresultat. Arbetet är självständigt och kräver stor noggrannhet.

Biomedicinska analytiker arbetar främst på sjukhuslaboratorier, men kan också jobba med mer patientnära diagnostik om de är inriktade mot fysiologi. De finns också på analys- och life science-företag och inom djursjukvården. De behövs dessutom såväl inom rättsmedicin som på statliga myndigheter och forskningslaboratorier.

Biomedicinska analytiker är metodexperter och är en tillgång för forskare som behöver göra laboratorieanalyser. En del biomedicinska analytiker arbetar också med metodutveckling.

Det finns idag ca 10 000 legitimerade biomedicinska analytiker på arbetsmarknaden (SCB, 2019).

Jobba i Sverige med en utländsk biomedicinsk analytiker-examen

Biomedicinsk analytiker är ett legitimationsyrke i Sverige. En svensk legitimation är en förutsättning för att kalla sig biomedicinsk analytiker i Sverige och säkerställer kompetensen som krävs för att arbeta i den laborativa verksamheten inom hälso- och sjukvården.

Socialstyrelsen har information om vad som krävs för att få svensk legitimation och hur värderingen av utländska utbildningar går till på sin webbplats.

  • För ansökan om legitimation för dig som är utbildad i annat land inom EU/EES, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz: Läs mer här
  • För ansökan om legitimation för dig som är utbildad i annat land utanför EU/EES: Läs mer här

Jobba utomlands med din svenska utbildning

De svenska biomedicinska analytikerutbildningarna har gott rykte internationellt och möjligheterna att få arbete utomlands efter fullföljd utbildning är goda, men du kan behöva ansöka om behörighet.


Utbildning


Utbildningen är en metodologisk basutbildning som förbereder för ett diagnostiskt arbete, som ofta är laborativt. Under utbildningen tränas du i att lösa metodologiska frågeställningar, för att du efter utbildningen ska kunna vara ett stöd till läkare och övrig vårdpersonal i hela kedjan från provtagning till analys. Teori varvas med praktik under hela utbildningen och den yrkesförlagda utbildningen är en viktig del. Efter examen kan du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen, vilket är nödvändigt om du vill arbeta som biomedicinsk analytiker inom hälso- och sjukvården.

Utbildningens längd

Utbildningen omfattar tre års heltidsstudier (180 hp). Du kan dels få en yrkesexamen som biomedicinsk analytiker, dels en kandidatexamen i medicinsk vetenskap med huvudämnet biomedicinsk laboratorievetenskap. Efter kandidatexamen kan du läsa vidare på avancerad nivå, se Inriktningar och vidareutbildning nedan. Läs mer på www.studera.nu

Inriktningar & vidareutbildning

Som biomedicinsk analytiker kan du antingen inrikta dig mot laboratoriemedicin eller klinisk fysiologi. Därefter finns möjlighet att specialisera dig nom exempelvis diagnostisk cytologi, klinisk kemi, immunologi, mikrobiologi (bakteriologi och virologi), molekylärbiologi, genetik, transfusionsmedicin, patologi och farmakologi. Det finns också möjligheter för biomedicinska analytiker att läsa vidare på forskarnivå.
Se www.studera.nu

Här kan du studera

Se www.studera.nu

Behörighet

Se information om behörighet på Studera.nu eller Antagning.se. Det är viktigt att du kollar med respektive högskola då variationer kan förekomma.

Utlandsstudier

Se under Naturvetare.


 

Naturvetarna är Sacos experter på naturvetaryrken

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan

Naturvetarna

www.naturvetarna.se