Chef

En chef arbetar med att leda en verksamhet. Det är chefens uppdrag att se till att avdelningen/arbetslaget/gruppen åstadkommer ett överenskommet resultat. En chef har ofta ansvar för både verksamhet, personal och ekonomi. Chef är inget man utbildar sig till utan oftast en roll man kvalificerar sig för under karriärens gång.

Kort om chef


 

Du kan vara chef på olika nivåer. Du kan vara VD, högre chef, mellanchef eller grupp/enhetschef och ansvara för allt mellan två och flera tusen anställda. VD är den högsta chefsbefattningen. VD:n har ofta flera chefer under sig. Högre chef är direkt underställd VD, och har chefer under sig. Mellanchefer är första linjens chefer, alltså en chef som är mellan medarbetarna och högre chefer, vilket gör det till en svår roll. Grupp/ enhetschefer arbetar i verksamheten och direkt med personalen.

Titlar

Det finns många olika chefstitlar. Titlarna varierar beroende på bransch och arbetsområde. Några exempel på chefstitlar är ekonomichef, IT-chef, forsknings- och utvecklingschef, personalchef, administrativ chef, affärsområdeschef, HR-chef, kommunikationschef och rektor.

Arbetsuppgifter

Som chef är det din uppgift att leda gruppen, fördela arbetsuppgifter och se till att de anställda har tillräckliga resurser för att nå önskat resultat. Chefen har ansvar för att planera och lägga upp strategier för verksamheten samt för att rapportera till ledningen och/eller styrelsen. Som chef har du även i uppdrag att motivera dina medarbetare, se till att de har en bra arbetsmiljö samt hantera kriser och interna konflikter. Många chefer ansvarar dessutom för att rekrytera och säga upp personal samt för att ha löne- och utvecklingssamtal med sina medarbetare.

Viktiga egenskaper

Som chef är det viktigt att vara kommunikativ, tydlig och att du har ett intresse för människor. Det är även bra att kunna tänka långsiktigt och se verksamheten ur ett helhetsperspektiv. Chefsrollen kräver engagemang, människokännedom och mycket arbete.

Utbildning

Chefsrollen kräver ofta en akademisk utbildning. Vilken utbildning som lämpar sig beror på vilken typ av organisation och bransch du arbetar inom. Är du chef på ett IT-företag är det bra att ha en IT-utbildning, medan en avdelningschef på ett sjukhus har nytta av en medicinsk utbildning etc. Oavsett vilken bransch du arbetar inom är det en fördel att ha kunskaper inom ekonomi, organisation och ledarskap. Många civilekonomer/ekonomer och civilingenjörer är chefer. Att ha arbetslivserfarenhet inom den bransch du arbetar inom är meriterande.


 

Sacos experter på det här yrket

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.