Controller

En controller analyserar information om det ekonomiska resultatet, gör prognoser och ser till att ledningen får den ekonomiska information som behövs för att driva verksamheten.

Kort om controller


En controller analyserar information om det ekonomiska resultatet och gör prognoser som beslutsunderlag till ledningen för att driva och utveckla verksamheten. Controllern fungerar också som rådgivare. Som controller kan man ha olika inriktning, t.ex.business controller som är mer affärsinriktad eller financial controller som är mer inriktad på redovisning och arbete med bokslut.

Läs mer om yrket under Civilekonom


 

 

Civilekonomerna är Sacos experter på det här yrket

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.