Controller

En controller analyserar information om det ekonomiska resultatet, gör prognoser och ser till att ledningen får den ekonomiska information som behövs för att driva verksamheten.

Kort om controller


En controller analyserar information om det ekonomiska resultatet och gör prognoser som beslutsunderlag till ledningen för att driva och utveckla verksamheten. Controllern fungerar också som rådgivare. Som controller kan man ha olika inriktning, exempelvis business controller som är en mer affärsinriktad eller financial controller som är mer inriktad på redovisning och arbete med bokslut.

Läs mer om yrket under Civilekonom


 

 

Akavia är Sacos expert på det här yrket

Akavia är förbundet för dig som valt den akademiska vägen. Förbundet bildades av Jusek och Civilekonomerna 2020 och samlar idag 130 000 ekonomer, jurister, samhällsvetare, IT-akademiker, personalvetare och kommunikatörer. Förbundet är partipolitiskt obundet och det näst störst förbundet inom Saco. Akavia vill att varje medlem ska få full utväxling på sin akademiska utbildning genom hela arbetslivet. En viktig utgångspunkt för det nya förbundet är att vara en pådrivande kraft i frågor som är viktiga för våra yrkesgrupper. Med stöd i kunskap om våra olika professioners villkor vill vi finna nya och innovativa sätt att vara ett attraktivt stöd i akademikernas arbetsliv.