Cytodiagnostiker

Cytodiagnostiker arbetar på hälso- och sjukvårdens laboratorier med att analysera cellförändringar. Syftet är att upptäcka cancer så tidigt som möjligt.

Senast uppdaterad: Torsdag 1 sep 2022

Kort om cytodiagnostiker


Cytodiagnostiker analyserar cellförändringar för att upptäcka cancer av olika slag. Genom att undersöka cellprover från patienter hittar de sjukliga förändringar för att rätt behandling ska kunna sättas in så tidigt som möjligt. Cytodiagnostiker kan även assistera vid undersökningar och provtagningar samt ägnar sig åt kvalitetsarbete och metodutveckling. De arbetar främst vid sjukhusens enheter för klinisk patologi men en del är anställda på privata laboratorier.

Cytodiagnostikerutbildningen är en påbyggnadsutbildning för biomedicinska analytiker. Det krävs fyra års studier för att få en magisterexamen i diagnostisk cytologi och utbildningen finns i dagsläget bara på Karolinska Institutet.

 

JobbetVad har cytodiagnostiker i lön?

Enligt Naturvetarnas lönestatistik år 2021 var medianlönen för cytodiagnostiker 39 000 kr per månad och 80 procent hade det året en lön mellan 32 000 till 48 000 kr per månad. Siffrorna ger dig en uppfattning om löneläget men säger inte särskilt mycket om vilken lön just du kan få. Naturvetarna rekommenderar alla sina medlemmar att ta kontakt med förbundet för personlig lönerådgivning innan de accepterar ett erbjudande om jobb. 

Finns det jobb för cytodiagnostiker?

Arbetsmarknaden idag

  • För nyexaminerade: Liten konkurrens om jobben (det finns fler jobb än utbildade).
  • För erfarna: Liten konkurrens om jobben.

Prognos om 5 år

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadprognos Framtidsutsikter och i Naturvetarnas arbetsmarknadsinformation.

Vad jobbar cytodiagnostiker med?

I stort sett alla cytodiagnostiker arbetar med att analysera cellprover på ett hälso- och sjukvårdslaboratorium. Cytodiagnostiker identifierar cancer och tidiga cellförändringar, som kan leda till cancer. Ofta handlar det om analyser för att upptäcka livsmoderhalscancer, men det kan även handla om andra cancerformer. Arbetet kräver stor noggrannhet och erfarenhet. En patient som får en felaktig diagnos riskerar att inte få behandling eller att utsättas för onödig oro.

Ofta kombineras den konventionella analysen med hjälp av mikroskop med avancerade datatekniska verktyg och andra laborativa metoder. Cytodiagnostiker assisterar också vid undersökningar och provtagningar, samt ägnar sig åt kvalitetsarbete och metodutveckling.

Antalet yrkesverksamma cytodiagnostiker är drygt 100. Cytodiagnostiker har en specialiserad naturvetenskaplig utbildning, så läs gärna också om naturvetare.

Har du en utländsk utbildning i cytodiagnostik?

För den som har en utländsk utbildning går det bra att arbeta som cytodiagnostiker i Sverige eftersom yrket är oreglerat. Den engelska benämningen på yrket är "cytotechnologist".

Jobba utomlands med din svenska utbildning

Reglerna för att utöva yrket ser olika ut i olika länder. I vissa länder kan du behöva ansöka om behörighet. I de flesta länder krävs en kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap, medicin eller biomedicin för att arbeta som cytodiagnostiker.

Utbildning


Hur blir man cytodiagnostiker?

Det finns ett tvåårigt (60 hp) magisterprogram i diagnostisk cytologi på Karolinska Institutet. Detta program ges dock för sista gången höstterminen 2022 och det är i nuläget oklart hur utbildningen kommer att se ut därefter.

Behörighet

För att bli antagen krävs en Biomedicinsk analytikerexamen om 180 hp från utbildning med inriktning laboratoriemedicin eller motsvarande. Alternativt avslutad biomedicinsk analytikerutbildning med inriktning laboratoriemedicin samt kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap. 

Utlandsstudier

Det finns möjlighet att läsa till cytodiagnostiker utomlands. I en del länder finns också utbildningar på grundnivå inriktade mot diagnostisk cytologi.


Naturvetarna är Sacos experter på naturvetaryrken

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Naturvetarna

www.naturvetarna.se