Designer

Design används för utveckling av varor, tjänster, processer, budskap och miljöer. En designer arbetar utifrån en kombinerat affärsmässig och konstnärlig grund med form, funktion och varumärke genom att skissa på och utforma hur en produkt eller tjänst ska se ut, låta och fungera. 

Var och hur arbetar en designer

Utbildning för att bli designer

Behörighet

Utlandsstudier

Så mycket har en designer i lön

Arbetsmarknaden för en designer idag

Detta är inte ett av Sacos yrken

Dansare tillhör inte de yrken som Sacoförbunden representerar och vi kan därför inte besvara frågor om yrket och utbildningen.