Djursjukskötare

En djursjukskötare är en sjuksköterska för djur. Djursjukskötaren vårdar och rehabiliterar sjuka och skadade djur, samt bedömer djurs hälsotillstånd och kommunicerar med djurägare om lämplig skötsel.

Kort om djursjukskötare


En djursjukskötare är en sjuksköterska för djur. Som djursjukskötare vårdar och rehabiliterar du sjuka och skadade djur, till exempel häst, hund, katt och andra sällskapsdjur. Du kan assistera veterinären vid operationer med narkos eller enklare laboratorieanalyser. Du har också ansvar för journalföring och att informera djurägaren i frågor som rör efterbehandling och rehabilitering.Vanligast är att arbeta på ett djursjukhus eller en djurklinik, men anställning hos privatpraktiserande veterinärer förekommer också.

Det treåriga Djursjukskötarprogrammet är i hög grad praktiskt inriktad och förbereder för ett arbete inom djursjukvården. Efter examen har du behörighet att ansöka om legitimation hos Jordbruksverket som djursjukskötare.

 

Jobbet

Arbetet är ett praktiskt omvårdnadsarbete, som framför sker allt på en klinik eller ett djursjukhus. Ett gott handlag med såväl djur som djruägare krävs.Vilken lön har djursjukskötare?

Medianlönen för djursjukskötare inom Naturvetarna var 2019 ca 30 000 kr per månad. De allra flesta har en lön i spannet mellan 26 000 och 37 000 kr per månad. Naturvetarna rekommenderar alla sina medlemmar att ta kontakt med förbundet för personlig lönerådgivning innan de accepterar ett erbjudande om jobb.

Finns det jobb för djursjukskötare?

Arbetsmarknaden idag

  • För nyexaminerade: Liten konkurrens om jobben, vilket betyder att det är brist på utbildade.
  • För erfarna: Liten konkurrens om jobben.

Prognos om 5 år

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadprognos Framtidsutsikter samt i Naturvetarnas arbetsmarknadsinformation för utbildade med djurkompetens.

Vad jobbar djursjukskötare med?

Djursjukskötare arbetar främst med omvårdnad av häst, hund, katt och andra sällskapsdjur på djursjukhus och djurkliniker. De utför självständigt viss behandling, vaccination och undersökning. Djursjukskötare förbereder djuren för operativa ingrepp och övervakar narkos. De tar prover och gör enklare laboratorieanalyser, samt hanterar och kontrollerar behandlingsutrustning samt säkerställer hygienen.

Djursjukskötare har också ofta ansvar för journalföring och utbildar djurägare när det gäller allmän vård och skötsel samt efterbehandling eller rehabilitering. Det finns idag ca 1 900 djursjukskötare med legitimation.

Utbildning


Djursjukskötarprogrammet förbereder för ett arbete inom djursjukvården och ger behörighet att ansöka om legitimation hos Jordbruksverket som djursjukskötare. Förutom kunskap om husdjurens anatomi, fysiologi och beteende är djuromvårdnad, sjukdomslära, vårdhygien, rehabilitering och anestesiologi tongivande inslag. Dessutom studeras djursjukvårdens drift och planering, statistik samt kommunikation och rådgivning.

Under hela utbildningen tränas studenterna på att tillämpa sina kunskaper praktiskt och en stor del av utbildningen är verksamhetsförlagd. Vetenskaplighet och social förmåga är viktigt för att bli en bra djursjukskötare.

Utbildningens längd

180 högskolepoäng (3 år) leder fram till en kandidatexamen inom djuromvårdnad.

Inriktningar & vidareutbildning

Efter kandidatexamen kan du läsa vidare på avancerad nivå. För mer information se www.slu.se.

Här kan du studera

Djursjukskötarprogrammet finns på SLU, men det finns också möjlighet att studera utomlands i exempelvis Norge och Storbritannien.

Behörighet

Se information om behörighet på SLU:s webb.

Bra att veta

Efterfrågan på djursjukskötare är stor, men det är svårt att komma in på den svenska utbildningen. Det går att studera utomlands och få svensk legitimation. Mer information om vad som gäller om du är utbildad inom EU eller utanför EU finns på Jordbruksverket webb.

Utlandsstudier

Det finns möjlighet att läsa delar eller hela utbildningen utomlands. Kontakta SLU för information om den svenska utbildningen och Jordbruksverket om möjligheten att få svensk legitimation. På Jordbruksverkets webb finns information om vad som gäller om du gått en utbildning inom EU eller utanför EU.


Naturvetarna är Sacos experter på naturvetaryrken

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Naturvetarna

www.naturvetarna.se