Djurskyddsinspektör

Djurskyddsinspektörer arbetar för en bättre djurhållning genom att se till att djurägare följer de lagar och regler som finns om hur djur ska tas om hand.

Senast uppdaterad: Måndag 5 sep 2022

Kort om djurskyddsinspektör


Djurskyddsinspektören ser till att djurägare följer de lagar och regler som finns om djurskötsel. De gör kontroller efter anmälan men också i förebyggande syfte för att försäkra sig om att djuren behandlas väl. I arbetet ingår även att utfärda tillstånd av olika slag för verksamheter som sysslar med djurhållning. Som djurskyddsinspektörer eller djurskyddshandläggare är du anställd av länsstyrelsen och har kunskap om djur, djurskyddslagen, förvaltningsrätt och straffrätt.

Många djurskyddsinspektörer har läst djurskydd och etologi på ett utbildningsprogram till agronom, lantmästare, biolog, eller veterinär. Utbildningslängden beror på utbildningsväg.

 

Jobbet

Arbetet är varierat och innebär både inspektioner och arbete vid datorn.Bra att veta

Tyvärr förekommer det att djurskyddsinpektörer utsätts för hot och blir trakasserade. Det är en fråga som Naturvetarna arbetar mycket med.

Vilken lön har djurskyddsinspektörer?

Medianlönen för djurskyddsinspektör/-handläggare inom Naturvetarna var 2021 ca 35 000 kr per månad och de flesta tjänade mellan 32 000 och 40 000 kr per månad. Naturvetarna rekommenderar sina medlemmar att ta kontakt med förbundet för personlig lönerådgivning innan de accepterar ett erbjudande om jobb.

Finns det jobb för djurskyddsinspektörer?

Arbetsmarknaden idag

  • För nyexaminerade: Balans (det finns ungefär lika många utbildade som jobb)
  • För erfarna: Balans

Prognos om 5 år

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadprognos Framtidsutsikter samt ta del av Naturvetarnas karriärinformation för utbildade med djurkompetens.

Vad jobbar djurskyddsinspektörer med?

Djurskyddsinspektörer eller djurskyddshandläggare finns på våra länsstyrelser. De jobbar med att kontrollera att landets djurägare följer djurskyddslagstiftningen. Kontroller sker efter anmälningar om att djur far illa eller som förebyggande kontroller av t.ex. djurtransporter, försöksdjur, lantbruksdjur och verksamheter med ett större antal sällskapsdjur. Djurskyddsinspektörerna utfärdar också de tillstånd som krävs för vissa verksamheter med djur, t.ex. zoo-butiker, hunddagis och ridskolor.

I arbetet jobbar du med människor, för djuren. I arbetsuppgifterna ingår att informera djurägare om vilka algar och regler som gäller. Följer inte djurägaren bestämmelserna kan beslut behöva fattas som innebär att djurägaren tvingas att genomföra en åtgärd eller förbjuds att göra något. I vissa fall kan djur behöva omhändertas från sin ägare.

Det finns idag ca 220 djurskyddsinspektörer i landet.

Utbildning


De som arbetar som djurskyddsinspektörer har ofta läst djurskydd och etologi på en utbildning till agronom, lantmästare, biolog, eller veterinär. Idag finns också program inom djurskydd som leder till en kandidatexamen. För mer information se www.studera.nu.

Utbildningens längd

Längden är varierande beroende på utbildning. Tre år (180 hp) för en kandidatexamen och 5 år (300 hp) för en masterexamen.

Inriktningar & vidareutbildning

Efter kandidatexamen kan du läsa vidare på avancerad nivå. För mer information se www.studera.nu.

Här kan du studera

Du kan hitta relevanta utbildningar på www.studera.nu. Sök exempelvis på etologi och djurskydd.

Behörighet

Särskild behörighet krävs på de flesta utbildningar som ger en bra grund för att bli djurskyddsinspektör. Se information om behörighet på Studera.nu och kolla med relevant lärosäte.

Utlandsstudier

Det finns möjlighet att läsa delar av utbildningen utomlands. Kontakta respektive högskola eller universitet för mer information.


 

Naturvetarna är Sacos experter på naturvetaryrken

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Naturvetarna

www.naturvetarna.se