Fältassistent

Vissa socialsekreterare arbetar aktivt uppsökande med barn och ungdomar. De kallas fältassistent.

Kort om fältassistent


Arbetstiderna är ofta kvällar och helger. Du arbetar ute i ungdomarnas miljöer och det är viktigt att ungdomarna känner förtroende för dig. Ibland kan du även samarbeta med skolan, fritidsverksamheten eller närpolisen. Myndighetsansvar kan ibland ingå i arbetsuppgifterna. Vanlig utbildningsbakgrund är socionom.

Läs mer under Socionom

 


Akademikerförbundet SSR är Sacos specialist på sociala yrken

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Akademikerförbundet SSR

www.akademssr.se