Familjerättssekreterare

Familjerättssekreterare arbetar med samarbetssamtal, rådgivning, myndighetsutövning i form av utredningar i vårdnads- boende- och umgängesfrågor samt adoptions- och faderskapsutredningar.

Kort om familjerättssekreterare


Familjerättssekreterare arbetar med samarbetssamtal, rådgivning, myndighetsutövning i form av utredningar i vårdnads-, boende- och umgängesfrågor samt adoptions- och faderskapsutredningar.

Familjerättssekreterare kan t.ex vara anställd  på familjerätten där de arbetar med rådgivning och myndighetsutövning inom många olika delar som rör föräldraskap. De utreder och fastställer faderskap, utreder när någon vill adoptera, genomför det som kallas för samarbetssamtal med separerade föräldrar som har problem och konflikter i sitt föräldraskap.
Familjerätssekreterare får även uppdrag från tingsrätten att utreda när föräldrar är i tvist om vem som ska ha vårdnaden om barnen eller var barnen ska bo och hur umgänget med den andre föräldern ska se ut.

Samarbetssamtalen kräver mycket av den som leder samtalet. Det finns ofta stora spänningar mellan föräldrarna och det är en stor utmaning att försöka hitta nycklar som kan låsa upp. MåIet med samarbetssamtalen är att försöka lyckas hjälpa föräIdrarna att hitta en gemensam lösning som blir bra för barnet/barnen och som båda föräldrarna känner sig nöjda med.

Familjerättssekreterare kan även medverka vid adoptioner. Adoptionsärenden kan vara komplicerade och kan kräva mycket arbete. Efter genomförd adoption träffar familjerätten de nyblivna föräldrarna för uppföljning vid några tillfällen.

 

Utbildning


Vanlig utbildningsbakgrund är  Socionom

Akademikerförbundet SSR är Sacos specialist på sociala yrken

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Akademikerförbundet SSR

www.akademssr.se