Farmaceut

Farmaceut är ett samlingsnamn för apotekare och receptarier.

Senast uppdaterad: Måndag 5 sep 2022

Kort om farmaceut


Farmaceut är ett samlingsbegrepp för apotekare och receptarier. Farmaceuternas kunskap behövs och finns överallt där läkemedel finns, från det att nya läkemedelssubstanser utvecklas och godkänns till tillverkning av en färdig produkt och slutligen när den används av patienten.

Farmaceuter har en grundutbildning till apotekare (300 hp) eller receptarie (180 hp) som ger en bred och djup kunskap inom kemi, biovetenskap och farmaci. Den leder till arbete inom i huvudsak läkemedelsindustrin, myndigheter, apotek, landsting och universitet. Receptarier arbetar framför allt på apotek.

 


Läs mer under Apotekare respektive Receptarie

Sveriges Farmaceuter är Sacos experter på det här yrkesområdet

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Sveriges Farmaceuter

www.sverigesfarmaceuter.se